ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Τριφυλία: 12.000 τόνοι καρπουζιού στο εξωτερικό!

Ο­λο­κλη­ρώ­νε­ται η συγ­κο­μι­δή του καρ­που­ζιού στην Τρι­φυ­λί­α, με τους πα­ρα­γωγούς να εί­ναι ευ­χα­ρι­στη­μέ­νοι τό­σο α­πό την πα­ρα­γό­με­νη πο­σό­τη­τα ό­σο και για την προ­ώ­θη­ση του προ­ϊ­όν­τος. 

Ό­πως εί­πε ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Πα­να­γι­ώ­της Α­λευ­ράς καλ­λι­ερ­γή­θη­καν 6.000 στρέμ­μα­τα, η πα­ρα­γω­γή έ­φτα­σε τους 30.000 τό­νους και 12.000 τό­νοι ε­ξή­χθη­σαν στο ε­ξω­τε­ρι­κό, ό­που πα­ρά τις ά­σχη­μες και­ρι­κές συν­θή­κες που ε­πι­κρα­τούν στις Ευ­ρω­πα­ϊ­κές χώ­ρες οι ε­ξα­γω­γές ση­μεί­ω­σαν ά­νο­δο. Αυ­τό τό­νι­σε ο κ. Α­λευ­ράς ο­φεί­λε­ται στην ε­ξαι­ρε­τι­κή

ποι­ό­τη­τα του προ­ϊ­όν­τος α­πο­τέ­λε­σμα της κα­λής συ­νερ­γα­σί­ας πα­ρα­γω­γών και Γε­ω­πό­νων.

Την εικόνα των εξαγωγών επιβεβαίωσε και ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας Τριφυλίας Αντώνης Παρασκευόπουλος που πρόσθεσε ότι 32 χώρες πλέον θα απολαύσουν το καρπούζι της Τριφυλίας με όλα τα φορτία να φεύγουν πιστοποιημένα μετά από ελέγχους στο τελωνείο της πόλης αλλά και από τις πύλες εξόδου της χώρας στο εξωτερικό. 

Εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον συντονισμό των υπηρεσιών, την συνεργασία με παραγωγούς και εξαγωγείς ενώ σε ότι αφορά την τιμή του πρόσφατα κυμάνθηκε κοντά στα 30 λεπτά το κιλό με μικρές απώλειες οι οποίες διασφαλίζουν την καλή εξαγωγική περίοδο. 


ΠΗΓΗ radio936
ΑΠΟ http://filiatranet.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΛΑΤΗ: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ

          Μία ακόμα ωραία αφιέρωση μου έγινε από τα μικρά κορίτσια μας. Πρόκειται για τη