Η μέτρηση της θερμοκρασίας ενός ασθενούς είναι ένα βασικό βήμα για την