Ένα ιδιαίτερο αυτοκίνητο κατασκευάζει ο μηχανικός-εφευρέτης Δημήτρης Κορρές, ο οποίος