Ο Γιάννης Σγουρός έκανε κίνηση-ματ με την επιχορήγηση των 20 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία του