Επείγουσα εγκύκλιο με την οποία ζητά την εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, ενόψει της εορταστικής περιόδου, απέστειλε στις περιφέρειες και τις αρμόδιες διευθύνσεις, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γεράσιμος Γιακουμάτος.
«Οι αρμόδιες υπηρεσίες κατά την περίοδο των εορτών πρέπει να έχουν αυξημένη παρουσία στην αγορά (καταστήματα, λαϊκές αγορές-υπαίθριο εμπόριο ,κεντρικές και τοπικές αγορές κ.λ.π.) με την εντατικοποίηση των ελέγχων, είτε αυτοτελώς, είτε με συναρμόδιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σ∆ΟΕ, Υπουργείο Υγείας κ.λ.π), για την αποτροπή φαινομένων