ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013

Κλείνει (και) το Καζίνο Λουτρακίου - Στο δρόμο 1.380 εργαζόμενοι Πηγή: Κλείνει (και) το Καζίνο Λουτρακίου - Στο δρόμο 1.380 εργαζόμενοι

Λουκέτο βάζει και το καζίνο Λουτρακίου, αφήνοντας στο δρόμο 1.380 υπαλλήλους. Σε οικονομικό

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

(Λουκ. ζ´ 11-16)
Τω καιρώ εκείνω, επορεύετο ο ᾿Ιησούς εις πόλιν καλουμένην Ναίν· και συνεπορεύοντο αυτώ οι μαθηταί αυτού ικανοί και όχλος πολύς. ῾Ως δε ήγγισε τη πύλη της πόλεως, και ιδού εξεκομίζετο τεθνηκώς υιός μονογενής τη μητρί αυτού, και αύτη ην χήρα, και όχλος της πόλεως ικανός ην συν αυτή. Καί ιδών αυτήν ο Κύριος εσπλαγχνίσθη επ᾿ αυτή και είπεν αυτή·

Μη κλαίε· και προσελθών ήψατο της σορού, οι δε βαστάζοντες έστησαν, και είπε· Νεανίσκε, σοι λέγω, εγέρθητι. Καί ανεκάθισεν ο νεκρός και ήρξατο λαλείν, και έδωκεν αυτόν τη μητρί αυτού. ῎

Ελαβε δε φόβος πάντας και εδόξαζον τον Θεόν, λέγοντες ότι προφήτης μέγας εγήγερται εν ημίν, και ότι επεσκέψατο ο Θεός τον λαόν αυτού.

Απόδοση στη νεοελληνική:

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ, ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Γιορτάζουμε σήμερα 6 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Θωμά, του Αποστόλου.
Ο Άγιος Θωμάς ο Απόστολος ήταν μεταξύ των δώδεκα μαθητών του Κυρίου και ανήκε σε οικογένεια αλιέων.
Ο Θωμάς, λοιπόν, μετά την Ανάσταση του Χριστού και την πρώτη εμφάνισή Του στους μαθητές, δυσπιστούσε σ' αυτά που του έλεγαν αυτοί. Αλλά ο Κύριος επανεμφανίστηκε στους μαθητές μέσα στο υπερώον, όταν μεταξύ τους βρισκόταν και ο Θωμάς.
Τότε ο Κύριος προέτρεψε το Θωμά να ψηλαφήσει τις πληγές από τα καρφιά που Τον σταύρωσαν, και να μη γίνεται άπιστος, αλλά πιστός. Εκθαμβωμένος ο Θωμάς, προσκύνησε και ανεβόησε: «Ο Κύριός μου

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΙΕ´ ΕΠΙΣΤΟΛΗ)

(Β´ Κορ. δ´ 6-15)
Αδελφοί, ο Θεός ο ειπών εκ σκότους φως λάμψαι, ος έλαμψεν εν ταίς καρδίαις ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού εν προσώπω ᾿Ιησού Χριστού. ῎Εχομεν δε τον θησαυρόν τούτον εν οστρακίνοις σκεύεσιν, ίνα η υπερβολή της δυνάμεως η του Θεού και μη εξ ημών, εν παντί θλιβόμενοι αλλ᾿ ου στενοχωρούμενοι, απορούμενοι αλλ᾿ ουκ εξαπορούμενοι, διωκόμενοι αλλ᾿ ουκ εγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι αλλ᾿ ουκ απολλύμενοι, πάντοτε την νέκρωσιν του Κυρίου ᾿Ιησού εν τω σώματι περιφέροντες, ίνα και η ζωή του ᾿Ιησού εν τω σώματι ημών φανερωθή.

᾿Αεί γαρ ημείς οι ζώντες εις θάνατον παραδιδόμεθα διά ᾿Ιησούν, ίνα και η ζωή του ᾿Ιησού φανερωθή

«Βουλιάζει» η αγορά ακινήτων και στη Μεσσηνία λόγω φόρων

Σπιράλ... θανάτου στην αγορά ακινήτων, λόγω της υπέρογκης φορολογίας και της οικονομικής στενότητας που προκαλούν κατρακύλα τιμών, αδυναμία αποπληρωμής των δανείων και εκποίηση της ακίνητης περιουσίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 45% των ιδιοκτητών ακινήτων δηλώνει ότι δεν μπορεί να πληρώσει τους φόρους, ενώ τέσσερις στους δέκα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το στεγαστικό τους δάνειο, ακόμα και μετά τη ρύθμιση. Την παραπάνω εικόνα βιώνουν χιλιάδες νοικοκυριά στη Μεσσηνία, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Την ασφυξία στην αγορά περιέγραψαν προχθές οι ειδικοί και παράγοντες της

Παρουσίαση εργασιών για την προστασία Κάστρου Κορώνης

Γράφτηκε από τον 

Οι ερευνητικές εργασίες και η μελέτη που έγιναν για την προστασία του Κάστρου της Κορώνης παρουσιάστηκαν χθες, στο δημοτικό κατάστημα Κορώνης, σε συνεδρίαση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για τη συγκεκριμένη υπόθεση.
Επισημάνθηκε ότι αναμένεται η δημοπράτηση του έργου "Προστασία παράκτιας ζώνης και στερέωση βραχωδών πρανών του Κάστρου Κορώνης", που έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα", με προϋπολογισμό 2.580.000 ευρώ.
Στη συνεδρίαση, υπό την προεδρία του δημάρχου Πύλου - Νέστορος Δημήτρη Καφαντάρη,

Ο δασολόγος Δημ. Βαλάσης: Πως θα νικήσουμε το κόκκινο σκαθάρι


Το κόκκινο σκαθάρι απειλεί και τους φοίνικες της Καλαμάτας. Τα όπλα που θα τους σώσουν είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κόσμου, με την πρόληψη για την αντιμετώπιση του εντόμου.
Αυτό τονίζει στην "Ε" ο δασολόγος Δημήτρης Βαλάσης - μέλος της εταιρείας "Γεωπονική Εστία" και στέλνει το μήνυμα "να ενημερώσουμε τον κόσμο, να γνωρίζουν όλοι οι Καλαματιανοί ότι υπάρχει πρόβλημα με τους φοίνικες και πρέπει να τους σώσουμε".
Ο Δ. Βαλάσης επισημαίνει ότι "μπορεί να αντιμετωπιστεί το κόκκινο σκαθάρι" και μας πληροφόρησε

«Η Διψώσα Ελαφος»: Οταν η χημεία συναντά την ορθοδοξία

Τον Κώστα Ψαρραίο, οι συμμαθητές του τον θυμούνται ως έναν από τους καλύτερους μαθητές, στο τότε, εξατάξιο Γυμνάσιο Φιλιατρών. Ήταν όμως και από  τους πλέον δεινούς αριστεροπόδαρους ποδοσφαιριστές. Η επιλογή του τελικά, ήταν να σπουδάσει χημικός οινολόγος και σήμερα να είναι ένας από τους πιο καταρτισμένους γνώστες της οινολογίας.
Εξετάζει δείγματα μούστου και οίνου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και με τις συμβουλές του αναβαθμίζει το προϊόν. Φέτος αποφάσισε να εκπλήξει τους ειδήμονες με μια κίνηση που στον επιχειρηματικό χώρο συζητήθηκε ιδιαίτερα. Το δημιούργημά του "Η Διψώσα Έλαφος" είναι ο γλυκύς ερυθρός οίνος

Σταϊκούρας: Επιδότηση ρεύματος και φυσικού αερίου και τον Φεβρουάριο

  in.gr . 27 Ιανουαρίου 2022, 11:40 Ο υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι τον Μάιο θα υπάρξει και δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού