ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

Πρόσληψη 4.413 συμβασιούχων σε ΟΤΑ

Εγκρίνεται η πρόσληψη 4.413 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα, φωτισμός, ύδρευση κλπ) σε 176 ΟΤΑ, με Σχέδιο

Εθελοντές καθάρισαν παραλία στην Κυπαρισσία

Με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Γιαννίτσαινας «Αγιος Διονύσιος» και με τη συμμετοχή του Συλλόγου Γυναικών «Γαία» όπως επίσης και με την δυναμική παρουσία νέων έγινε ο προγραμματισμένος καθαρισμός της παραλίας Κυπαρισσίας από το λιμάνι μέχρι και την τοποθεσία Βαθύ Β΄, τόσο την Κυριακή όσο και την Μεγάλη Δευτέρα. Η πρωτοβουλία αυτή του συλλόγου περιελάμβανε συγκέντρωση κάθε είδους πλαστικών, καθώς και κάψιμο των κλαριών.
Ενδεικτικό είναι ότι συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 60 μεγάλες σακούλες από διάφορα σκουπίδια. Στη συνέχεια έγινε παρέμβαση στον εθνικό δρόμο Κυπαρισσίας – Φιλιατρών με

Επιτροπή Παρακολούθησης για την καταπολέμηση των κουνουπιών

Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στα γρα­φεί­α της Α­να­πτυ­ξια­κής Μεσ­ση­νί­ας –Α­να­πτυ­ξια­κή Α­Ε Ο­ΤΑ συ­νε­δρί­α­ση της Κοι­νής Ε­πι­τρο­πής Πα­ρα­κο­λού­θη­σης της Προ­γραμ­μα­τι­κής σύμ­βα­σης «Ο­λο­κλη­ρω­μέ­νο πρό­γραμ­μα κα­τα­πο­λέ­μη­σης κου­νου­πι­ών στην Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου με πε­δί­ο ε­φαρ­μο­γής ε­πι­λεγ­μέ­νες πε­ρι­ο­χές του φυ­σι­κού, πε­ρι­α­στι­κού, α­γρο­τι­κού και α­στι­κού συ­στή­μα­τος Δή­μων της Πε­ρι­φε­ρεια­κής Ε­νό­τη­τας Μεσ­ση­νί­ας της Πε­ρι­φέ­ρειας Πε­λο­πον­νή­σου» υ­πό την Προ­ε­δρί­α του Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Μεσ­ση­νί­ας Πα­να­γι­ώ­τη Α­λευ­ρά.
Συμ­με­τεί­χαν, ε­κτός των με­λών της Κοι­νής Ε­πι­τρο­πής, τα μέ­λη της ε­πι­στη­μο­νι­κής ο­μά­δας, κα­θώς και ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Υ­γεί­ας Αν­δρέ­ας Που­

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΝΕΡΟ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ τουριστικού ενδιαφέροντος παραμένει η περιοχή του Καλονερού όπως αποδεικνύουν οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται τελευταία με αποκορύφωμα την επίσκεψη 90 Ρώσων τουριστικών πρακτόρων από το Ροστόφ και Καζάν που κάνουν περιοδεία στη Μεσσηνία, σε μια ζεστή υποδοχή που έγινε στο ξενοδοχείο Messinia Mare παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και του Δήμου.
Τους Ρώσους ταξιδιωτικούς πράκτορες υποδέχθηκε αρχικά ο Μάνατζερ της επιχείρησης κ. Μιχάλης Τοανόγλου σε ένα χώρο που

Γαργαλιάνοι: Δωρεάν Τεστ Παπανικολάου

ΑΠΟ http://filiatranet.blogspot.gr

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ miltos chrysomallis


Καλή Ανάσταση

 

7 Μαΐου: Εξόρμηση στις ομορφιές της Βάλτας Τριφυλίας


ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ - Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ

Κατά τη Μεγάλη Πέμπτη επιτελούμε ανάμνηση: Της νίψεως των ποδών των Αποστόλων υπό του Κυρίου, Του Μυστικού Δείπνου, δηλαδή της παραδόσεως σ' εμάς υπό του Κυρίου του Μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας, της θαυμαστής προσευχής του Κυρίου προς τον Πατέρα Του και της προδοσίας του Κυρίου υπό του Ιούδα.

Εκείνο το βράδυ της Πέμπτης, πριν ν' αρχίσει το δείπνο ο Ιησούς σηκώνεται από το τραπέζι, αφήνει κάτω τα ιμάτιά του, βάζει νερό στο νιπτήρα και τα κάνει όλα μόνος Του, πλένοντας τα πόδια των Μαθητών Του. Με τον τρόπο αυτό θέλει να δείξει σ' όλους ότι δεν πρέπει να επιζητούμε τα πρωτεία. Μετά τη νίψη των ποδιών λέγει: «όποιος θέλει να είναι πρώτος, να είναι τελευταίος απ' όλους».

ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΡΕΜΑΤΑΙ ΕΠΙ ΞΥΛΟΥ (VIDEO)

Σήμερα Μεγάλη Πέμπτη και σε όλες τις Εκκλησίες, αναβιώνονται τα γεγονότα της τελευταίας ημέρας της επίγειας ζωής του Ιησού Χριστού.

Σήμερα κορυφώνεται το Θείο δράμα με τη Σταύρωση του Χριστού, αφού προηγουμένως έχει βασανιστεί και χλευαστεί από τον όχλο, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες Τον αποθέωνε και Τον υποδεχόταν, μετά βαΐων και κλάδων…

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου,
ο εν ύδασι την γην κρεμάσας.
Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται,
ο των αγγέλων βασιλεύς.
Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται,

Τράκαραν στο Φιλιατρινό Φράγμα με το φορτηγό που πήγαν να κλέψουν

Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013 | 17:57

Ατζαμήδες ήταν οι επίδοξοι κλέφτες φορτηγού από το εργοτάξιο της εταιρείας που κατασκευάζει το Φιλιατρινό φράγμα χθες το βράδυ, καθώς τράκαραν με άλλο όχημα και έφυγαν πριν τους πιάσουν. 

Το συμβάν έγινε περίπου στις 2.30 χθες τα ξημερώματα, όταν δύο άτομα αποπειράθηκαν να κλέψουν ένα φορτηγό μέσα από το εργοτάξιο της εταιρείας. Αφού το έβαλαν μπρος και κινήθηκαν να φύγουν, έγιναν αντιληπτοί

Φιλιατρά: Πρόγραμμα Εορτασμού Αγίας Μαύρας 2013

ΑΠΟ http://filiatranet.blogspot.gr

Φιλιατρά: Γιορτή λουλουδιού 2013


ΑΠΟhttp://filiatranews.blogspot.gr/

ΠΛΑΤΗ. ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΒΙΝΤΕΟ ΓΕΜΑΤΕΣ ΚΑΝΑΛΟΥΠΟΥ.

Δείτε ένα δίωρο βίντεο, γεμάτο ΚΑΝΑΛΟΥΠΟΥ, που έγιναν από το μεγαλύτερο