Η πρωτοποριακή επέμβαση βιονικού εμφυτεύματος αμφιβληστροειδούς που πραγματοποιήθηκε στην