Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΛΑΤΗ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΛΟΥΠΟΥΣ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ.

ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥΛΑ , ΑΓΝΩΣΤΟΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥΛΑ , ΑΓΝΩΣΤΟΣ , ΝΤΟΥΝΤΑ ΤΟΥΛΑ  
  Όποιος γνωρίζει περισσότερα στοιχεία, όπως, άτομα, τοποθεσία, μπορεί να τα