ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Κυριακή 9 Μαρτίου 2014

Πολυεθνικές - κολοσσοί κάνουν την Ελλάδα μεταφορικό κόμβο

Πληθαίνουν οι πολυεθνικές που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τη στρατηγικής σημασίας γεωγραφική θέση της Ελλάδας
Τον δρόμο για την προσέλκυση νέων επενδύσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα εκτιμάται πως θα ανοίξει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή για τη δημιουργία κέντρων logistics.
Η δημιουργία κέντρων logistics που προωθείται με σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να συμβάλει στη μείωση της τιμής των προϊόντων έως και 15%

Η ιστορία των δέκα ελληνικών μεταλλίων σε Παγκόσμια κλειστού

Στην κορυφή του κόσμου αναρριχήθηκε το Σάββατο ο επικοντιστής Κώστας Φιλιππίδης και με το χρυσό που κατέκτησε χάρισε στην Ελλάδα το 10ο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Κλειστού. Το Contra.gr κάνει αναδρομή στο παρελθόν και θυμίζει τα προηγούμενα εννέα.

Η αρχή έγινε πριν από 19 χρόνια, το 1995, στη Βαρκελώνη. Τότε που ο Λάμπρος Παπακώστας, σ' έναν συγκλονιστικό αγώνα, κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 2μ35, αλλά έμεινε στη...

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ OΡΘΟΔΟΞΙΑΣ: Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Δέν είναι τυχαίο τό γεγονός ότι οί θεόσοφοι Πατέρες της 'Εκκλησίας μας όρισαν νά έορτάζεται ώς Κυριακή της 'Ορθοδοξίας ή Κυριακή έκείνη κατά τήν οποία «άνάμνησιν ποιούμεθα της άναστηλώσεως των άγίων και σεπτών εικόνων», ή όποία έλαβε χώρα τό 843 μ.Χ. στήν Κωνσταντινούπολη, έπί αύτοκρατόρων Μιχαήλ και της μητρός του Θεοδώρας.

Ή εικονομαχία, πού είχε προηγηθεί και είχε ταλανίσει τήν 'Εκκλησία περισσότερο άπό έναν αιώνα, δέν προερχόταν άπλώς άπό τό θηριώδες μένος ορισμένων αύτοκρα­τόρων έναντι τών άγίων εικόνων- ήταν παραλλήλως άποκύημα έπιδράσεων, αφενός μέν άπό έξωχριστιανικά θρησκεύματα, όπως ό 'Ιουδαϊσμός και ό Ισλαμισμός, άφετέρου δέ άπό παλαιές αιρέσεις, κυρίως τοΰ Μανιχαϊσμου και του άκραίου Μονοφυσιτισμοΰ.

Και ό μέν Ιουδαϊσμός (άπό τόν όποιο έξάλλου άντλησε τή σχετική εντολή και ό Ισλαμισμός)

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ

᾿Ιω. α´ 44-52 - Κυριακή της Ορθοδοξίας
Τω καιρώ εκείνω ηθέλησεν ο ᾿Ιησούς εξελθείν εις την Γαλιλαίαν· και ευρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτώ· ακολούθει μοι. ῏Ην δε ο Φίλιππος από Βηθσαιδά, εκ της πόλεως ᾿Ανδρέου και Πέτρου. Ευρίσκει Φίλιππος τον Ναθαναήλ και λέγει αυτώ· ον έγραψε Μωϋσής εν τω νόμω και οι προφήται, ευρήκαμεν, ᾿Ιησούν τον υιόν του ᾿Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ. Καί είπεν αυτώ Ναθαναήλ· εκ Ναζαρέτ δύναταί τι αγαθόν είναι; λέγει αυτώ Φίλιππος· έρχου και ίδε.
Είδεν ο ᾿Ιησούς τον Ναθαναήλ ερχόμενον προς αυτόν και λέγει περί αυτού· ίδε αληθώς ᾿Ισραηλίτης, εν ω δόλος ουκ έστι. Λέγει αυτώ Ναθαναήλ· πόθεν με γινώσκεις; ᾿Απεκρίθη ᾿Ιησούς και είπεν αυτώ· προ του σε Φίλιππον φωνήσαι, όντα υπό την συκήν είδόν σε. ᾿Απεκρίθη Ναθαναήλ και λέγει αυτώ· ραββί, συ ει ο υιός του Θεού, συ ει ο βασιλεύς του ᾿Ισραήλ.

Αγρίλης Φιλιατρών: Κόπηκε ξανά ο δρόμος στο γεφυράκι

Εκ νέου κόπηκε ο δρόμος στη γέφυρα που υπάρχει στον Αγρίλη, από τα

Ετήσιος Χορός της Αδελφότητας Φιλιατρινών Αττικής "Η Εράνη"

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητάς μας σας προσκαλεί στον ετήσιο χορό,

Σταϊκούρας: Επιδότηση ρεύματος και φυσικού αερίου και τον Φεβρουάριο

  in.gr . 27 Ιανουαρίου 2022, 11:40 Ο υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι τον Μάιο θα υπάρξει και δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού