Η γενική εξέταση αίματος είναι από τις πιο βασικές εξετάσεις που υπάρχουν και