1.     ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

Α. Σήμερα τα Φώτα κι ο Φωτισμός,
η χαρά μεγάλη κι ο αγιασμός.
Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό