Αναρτήθηκαν οι εισφορές των αγροτών, των αυτοαπασχολουμένων και των ελεύθερων επαγγελματιών