Νέο «κούρεμα» έρχεται στα εφάπαξ, καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του βοηθήματος στο σύνολο των Ταμείων Πρόνοιας. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ το 2014 και θα οδηγήσουν κατά μέσο όρο σε περικοπές της τάξης του 20% (χωρίς να αποκλείονται μεγαλύτερες μειώσεις).
Μέχρι τις 27 Ιουλίου θα πρέπει η ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί (και η οποία αποτελείται από 15 μέλη) να παραδώσει το πόρισμα για την εφαρμογή της νέας βάσης υπολογισμού του βοηθήματος. Στόχος είναι να διαπιστωθεί το αν πρέπει να υπάρξουν τροποποιήσεις στον μαθηματικό τύπο με βάση τον οποίο θα καταβάλλεται το βοήθημα από