«Φρένο» στην εκτεταμένη φοροδιαφυγή των ελευθέρων επαγγελματιών και επιτηδευματιών,