Στο τέλος του μήνα αναμένεται να καταβληθούν τα οικογενειακά επιδόματα του 2014.