Η τροποποίηση μιας φορητής συσκευής ανίχνευσης μαλάριας από μια καναδέζικη εταιρία,