ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

Δήμος Τριφυλίας: 8η και 9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας  Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την 15η  του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (15-04-2013), ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, για τακτική συνεδρίαση και λήψη απόφασης, στο πιο κάτω θέμα: 

Έγκριση απολογισμού Εσόδων – Εξόδων τέως Κοινότητος Τριπύλης έτους 2009 (Έγκριση της αριθ. 14/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).
9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας  Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την 15η  του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία (15-04-2013), ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:

1.   Γ.Π.Σ. Γαργαλιάνων.

2.   Αίτηση Καπίρη Αναστασίας για τη μεταφορά περιπτέρου στη Δ.Κ. Κυπαρισσίας (Έγκριση της αριθ. 5/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

3.   Διαχείριση ξηρών δένδρων λόγω ολοκλήρωσης βιολογικού κύκλου ή εκτεταμένης και μη αναστρέψιμης προσβολής εχθρών και ασθενειών (Έγκριση της αριθ. 9/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

4.   Χορήγηση άδειας τοποθέτησης σήμανσης επί επαρχιακού οδικού δικτύου (Έγκριση της αριθ. 11/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

5.   Αίτηση της κ, Ανδρώνη Νίκης για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ έξω από το κατάστημά της φυσικοθεραπευτήριο στη συμβολή των οδών Σωκράτους και Αριστοτέλους (Έγκριση της αριθ. 12/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

6.   Αίτηση Μπουλουλή Διονυσίου του Σπυρίδωνος για χορήγηση θέσης στάθμευσης έξω από το κατάστημα του στη συμβολή των οδών Β. Γεωργίου και Καραολή Δημητρίου (Έγκριση της αριθ. 6/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

7.   Υποβολής πρότασης για τοποθέτηση κορίνων στην οδό Βενιζέλου 24 για ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων (Έγκριση της αριθ. 15/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

    8.  Αίτηση Σταθόπουλου Χαραλάμπους για τη διαμόρφωση του πλάτους του πεζοδρομίου του στη Δ.Κ. Φιλιατρών (Έγκριση της αριθ. 18/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

9.  Προγραμματισμός πρόσληψης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής.

10. Προγραμματισμός πρόσληψης ιατρού εργασίας Δήμου Τριφυλίας με σύμβαση μίσθωσης έργου.

11. Αίτηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Δ.Κ. Κυπαρισσίας για την παράταση ωραρίου μουσικών οργάνων κατά την περίοδο του Πάσχα και κατά τους θερινούς μήνες.

12. Αίτηση Χούλια Νικολάου του Ευαγγέλους για διαγραφή μισθώματος αιγιαλού (στη θέση Βρωμονέρι Δ.Ε. Γαργαλιάνων), έτους 2009, του (Έγκριση της αριθ. 19/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).

13. Έγκριση εκκαθάρισης βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων».

14. Καθορισμός του ύψους των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 29, παρ.6, του Ν. 3431/2006  και του αριθ. 8/075/2009 Κανονισμού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Έγκριση της αριθ. 18/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).

15. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή μετά του αναπληρωτή του για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Τριφυλίας έτους 2011

16. Αίτηση Γυμνασίου Φιλιατρών, για την παραχώρηση αίθουσας παλαιού Λυκείου Φιλιατρών (Έγκριση της αριθ. 14/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Δ.Κ. Φιλιατρών).

17. Αίτηση Χριστοπούλου Ελευθερίας του Αναστασίου για το χαρακτηρισμό της επιχείρησης της ως Εποχιακής δυνάμει του άρθρου 5 του Ν. 429/1976 και της αριθ. 71251/78/19-12-07 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών".  

18. Ανασυγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Τριφυλίας (Τροποποίηση της αριθ. 31/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας).

19. Αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης λόγω παραίτησης της Δ/ντριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών, Μπότου Αικατερίνης.

20. Έγκριση παράτασης της σύμβασης ανάθεσης της αποκομιδής απορριμμάτων στη Δ.Ε. Αετού, Δ.Ε. Αυλώνος, Δ.Ε. Τριπύλης καθώς και του καθαρισμού λαϊκής αγοράς παζάρι) Κοπανακίου (Έγκριση της αριθ. 12/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).

21. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο κι εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου.

22. Έγκριση προϋπολογισμού Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ. έτους 2013 (Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης της Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ.

23. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Τριφυλίας με την Περ. Πελοποννήσου και τους Δήμους Νομού Μεσσηνίας για υλοποίηση εργασιών καθαρισμού τμήματος του βασικού οδικού δικτύου – συλλογή απομάκρυνση νεκρών ζώων Νομού Μεσσηνίας.
    
    24. Αίτηση Γιαννόπουλου Κων/νου ιδιοκτήτη ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΑΛΓΟ-ΡΥΘΜΟΣ, για παραχώρηση χώρου στο «ΗΡΩΩΝ» της Άνω Πόλης Κυπαρισσίας για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (Έγκριση της αριθ. 16/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).    
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
                                                                                    ΑΠΟ http://filiatranet.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Πέντε ελληνικά νησιά στην «πράσινη» λίστα της TUI από τις 17 Μαΐου

Γιάννης Πολίτης . 11/05/2021, 18:53 ...