ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Ένταξη Έργων στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 στην Πελοπόννησο

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση των ακόλουθων έργων στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 συνολικού προϋπολογισμού 10.190.000,00  €


Ειδικότερα,


 1. «Έργα υποδομής και προστασίας λιμανιού Παρ. Άστρους» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 5.340.000,00 €.


Σκοπός του έργου είναι η προστασία των υφισταμένων λιμενικών υποδομών, η αύξηση του μήκους των κρηπιδωμάτων του και η κατασκευή γεφυρωτής αποβάθρας στο λιμάνι του Παραλίου Άστρους με σκοπό την προστασία του και την αύξηση της δυναμικότητάς του. Οι παραπάνω ενέργειες συμβάλουν στην βελτίωση της εμπορικής του ικανότητας στην προστασία των αλιευτικών σκαφών, την εξυπηρέτηση των παραθεριστών μέσω επιβατικών σκαφών αλλά και στην αύξηση δυνατότητας ελλιμενισμού  νέων σκαφών.


Στόχος του σχεδιασμού βελτίωσης των υποδομών εντός του Λιμένα Παραλίου Άστρους είναι η εξυπηρέτηση περισσοτέρων σκαφών όχι μόνον του Παραλίου Άστρους αλλά στο σύνολο των παραλιακών οικισμών του Αργολικού Κόλπου καθόλη τη διάρκεια του έτους.


Προβλέπεται


 •  Επέκταση του υπήνεμου μώλου κατά 35m. Η διατομή της επέκτασης κατασκευάζεται με κρηπιδότοιχο και βάθος θεμελίωσης στα –5,0m, ύψος εργασίας κρηπιδωμάτων στα +1,30m και φέρει εξωτερική θωράκιση από φυσικούς λίθους και ογκολίθους.

 • Διαμόρφωση διαύλου εισόδου του λιμένα πλάτους 50,0m περίπου για την μείωση της εισερχόμενης κυματικής ενέργειας εντός της λιμενολεκάνης και την μείωση της στερεομεταφοράς ιζήματος από την γειτονική παραλία προς τον πυθμένα της λιμενολεκάνης, με αποτέλεσμα την μείωση του ωφέλιμου βάθους του λιμένα.

 • Ανακρηπίδωση του τμήματος ΔΕΖ μήκους 90m περίπου, με πασσάλους διαμέτρου περίπου 1,0m για την αντιστήριξη του υφιστάμενου κρηπιδοτοίχου, με βάθος έμπηξης στα -23,50m και την δημιουργία κεφαλόδεσμου από τα +0,20m έως τα +1,50m. Θα χρησιμοποιηθεί οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 και χάλυβας S500S.

 • Παραλιακό κρηπίδωμα ΟΛ,  μήκους 85m περίπου, από τον παλαιό προβλήτα έως τον υπήνεμο μώλο και πλάτους 15m κατά μέσο όρο. Η διατομή του θα κατασκευαστεί με την συμβατική μέθοδο δηλαδή κρηπιδότοιχο από συμπαγείς τεχνητούς ογκολίθους, με ωφέλιμο βάθος –3,0m  και στάθμη εργασίας στα +1,00m.

 • Εκσκαφή της λιμενολεκάνης, έτσι ώστε να αποκτήσει ενιαίο ελάχιστο βάθος -4,50m.


 • Άρση των φυσικών λίθων και ογκολίθων της θωράκισης στη βάση του προσήνεμου μώλου

 • Συμπλήρωση της θωράκισης στο ακρομώλιο του προσήνεμου μώλου και στον υπόλοιπο τμήμα του κορμού του μώλου.

 • Κατασκευή ράμπας ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών.


 • Τοποθέτηση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού και προμήθεια και τοποθέτηση συμπληρωματικού (δέστρες, κρίκοι, ελαστικά παρεμβλήματα, pillars, κλίμακες κλπ) σε όλο το μήκος των κρηπιδωμάτων και των πλωτών προβλητών. Σημειώνεται ότι τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα που υπάρχουν τοποθετημένα σε διάφορα σημεία του έργου που θα εκτελεστούν εργασίες θα απομακρυνθούν και θα επανατοποθετηθούν στις νέες θέσεις τους που προβλέπονται από την μελέτη.


 • Διαμόρφωση χερσαίων χώρων συνολικής εκτάσεως 5,80 στρεμμάτων με δαπεδόστρωση και φύτευση. Ανατολικά του κρηπιδώματος ΟΛ, δημιουργείται χερσαίος χώρος εμβαδού 5.800m2. Η διαμόρφωση θα γίνει επί της άμμου με δαπεδόστρωση από κυβόλιθους τύπου λιθόστρωτο και φύτευση. Παράλληλα τοποθετούνται παγκάκια και ορισμένα νέα φωτιστικά σώματα για τους περιπατητές.


 • Τέσσερες πλωτές προβλήτες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, οι οποίες έχουν μήκη 35,0m, 42,0m, 60,0m, 60,0m αντίστοιχα, κατασκευασμένες από στοιχεία εκ σκυροδέματος οι οποίες αγκυρώνονται με αλυσίδες σε τεχνητούς ογκολίθους εκ σκυροδέματος που προηγουμένως έχουν τοποθετηθεί στον πυθμένα. Οι προβλήτες έχουν πλάτος 2,35m, ώστε να εξασφαλιστεί η πλευστότητά τους και ύψος εξάλων άφρτων στο +0,50m.

 • Εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης, πυρόσβεσης και ηλεκτροδότησης για την τροφοδοσία των σκαφών με πόσιμο νερό και ρεύμα σε επιλεγμένες θέσεις τροφοδοσίας.


 1. «Έργα παράκτιας προστασίας και ανάπλασης ακτών Δήμου Αβίας και Μ. Μαντίνειας, Υποέργο Ι : Ακρογιάλι» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 4.850.000,00 €.


 Σκοπός του έργου είναι η αντιμετώπιση της έντονης διάβρωσης της ακτής και η προστασία από την κυματική δράση της περιοχής Ακρογιάλι της Δημοτικής Ενότητας Αβίας (πρώην Δήμου Αβίας) του Δήμου Δυτικής Μάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Η πράξη θα ολοκληρωθεί σε ένα Υποέργο.


Υποέργο 1


Το υποέργο 1, περιλαμβάνει τα έργα παράκτιας προστασίας της περιοχής Ακρογιάλι. Για την αντιμετώπιση της έντονης διάβρωσης και την προστασία από την κυματική δράση στο Ακρογιάλι του πρώην Δήμου Αβίας, προβλέπεται η κατασκευή επτά (7) προβόλων από φυσικούς λίθους και ογκολίθους και Τεχνητή αναπλήρωση της ακτής με κατάλληλο υλικό (φυσικούς λίθους, ίζημα).


Οι πρόβολοι κατασκευάζονται παράλληλοι μεταξύ τους και έχουν μήκος περίπου 64,0m εκτός του προβόλου Π1, ο οποίος έχει μήκος περίπου 67,60m. Η απόσταση μεταξύ των προβόλων είναι περίπου 120,0m και ειδικότερα, όπως παρουσιάζεται στα Σχέδια της μελέτης. Σύμφωνα με τις διεθνείς συστάσεις, οι πρόβολοι θα πρέπει να εκτείνονται προς την ξηρά μέχρι το αμετάθετο όριο που στην συγκεκριμένη περιοχή είναι το τοιχίο της παραλιακής οδού. Έτσι λοιπόν, σε κάθε πρόβολο, εκτός του μήκους του προβόλου που προαναφέρθηκε, κατασκευάζεται επιπλέον τμήμα από την ακτογραμμή έως το τοιχίο της παραλιακής οδού, το οποίο στο τμήμα της τεχνητής αναπλήρωσης βρίσκεται εντός του σώματος αυτής. Το τμήμα αυτό καλείται τμήμα συναρμογής. Το μήκος του τμήματος συναρμογής για κάθε πρόβολο, εξαρτάται από την θέση κατασκευής του και παρουσιάζεται αναλυτικά στα Σχέδια της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης. Αναλυτικά χαρακτηριστικά για τις θέσεις κατασκευής και τον προσανατολισμό των προβόλων, τις στάθμες, τις κλίσεις πρανών και τα λοιπά γεωμετρικά χαρακτηριστικά, παρουσιάζονται στα Σχέδια της εγκεκριμένης Οριστικής μελέτης του έργου.

ΑΠΟ http://www.report24.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΛΑΤΗ: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ

          Μία ακόμα ωραία αφιέρωση μου έγινε από τα μικρά κορίτσια μας. Πρόκειται για τη