Ζωή σε ασθενή, 41 ετών, πρόσφερε η δωρεά μοσχεύματος καρδιάς ενός νέου άνδρα ηλικίας, 19
ετών.
Ο λήπτης, ανέμενε το κατάλληλο μόσχευμα από τον Οκτώβριο του 2012, υποστηριζόμενος με ενδοφλέβια αγωγή.  Πρόκειται για την πέμπτη μεταμόσχευση καρδιάς που πραγματοποιήθηκε εντός του 2013. 
Σύμφωνα με τους γιατρούς του Ωνασείου Καρδιοχειρουγικού Κέντρου η πορεία της υγείας του λήπτη  εξελίσσεται ομαλά.
Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013 από την Ομάδα Μεταμοσχεύσεων του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου με επικεφαλής τον Διευθυντή της Μονάδας κ. Πέτρο Σφυράκη.