ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Κυριακή, 14 Μαρτίου 2021

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Μαρτίου 2021 – Όσιος Βενέδικτος ο εκ Νουρσίας


 
13/03/2021 | 10:55

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ / 14 – 21 – 14 Εάν γάρ αφήτε τοίς ανθρώποις τά παραπτώματα αυτών, αφήσει καί υμίν ο πατήρ υμών ο ουράνιος…

15 εάν δέ μή αφήτε τοίς ανθρώποις τά παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ υμών αφήσει τά παραπτώματα υμών. 16 Όταν δέ νηστεύητε, μή γίνεσθε ώσπερ οι υποκριταί σκυθρωποί, αφανίζουσι γάρ τά πρόσωπα αυτών όπως φανώσι τοίς ανθρώποις νηστεύοντες αμήν λέγω υμίν, ότι απέχουσιν τόν μισθόν αυτών.

17 σύ δέ νηστεύων άλειψαί σου τήν κεφαλήν καί τό πρόσωπόν σου νίψαι, 18 όπως μή φανής τοίς ανθρώποις νηστεύων αλλά τώ πατρί σου τώ εν τώ κρυπτώ καί ο πατήρ σου ο βλέπων εν τώ κρυπτώ αποδώσει σοι εν τώ φανερώ. 19 Μή θησαυρίζετε υμίν θησαυρούς επί τής γής, όπου σής καί βρώσις αφανίζει, καί όπου κλέπται διορύσσουσιν καί κλέπτουσιν

20 θησαυρίζετε δέ υμίν θησαυρούς εν ουρανώ, όπου ούτε σής ούτε βρώσις αφανίζει, καί όπου κλέπται ου διορύσσουσιν ουδέ κλέπτουσιν 21 όπου γάρ εστιν ο θησαυρός υμών, εκεί έσται καί η καρδία υμών.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ / 14 – 21

14 Πρέπει δέ, όταν ζητήτε τήν άφεσιν τών αμαρτιών σας, συγχωρήτε καί σείς τούς άλλους, διότι, εάν συγχωρήσετε τούς ανθρώπους τά αμαρτήματα, πού έκαμαν εις σάς, καί ο Πατήρ σας ο ουράνιος θά συγχωρήση καί εις σάς τά ιδικά σας αμαρτήματα.

15 Εάν όμως δέν συγχωρήσετε εις τούς ανθρώπους τά πρός σάς αμαρτήματά των, ούτε ο Πατήρ σας θά συγχωρήση τάς πρός αυτόν αμαρτίας σας. 16 Όταν δέ νηστεύετε, μή γίνεσθε σάν τούς υποκριτάς σκυθρωποί καί περίλυποι.Διότι αλλοιώνουν τά πρόσωπά των καί προσλαμβάνουν όψιν καί έκφρασιν καταβεβλημένου από τάς στερήσεις ανθρώπου, διά νά φανούν εις τούς ανθρώπους ότι νηστεύουν.Αληθινά σάς λέγω, ότι έλαβαν εξ ολοκλήρου από τούς επαίνους τών ανθρώπων τήν αμοιβήν των.

17 Σύ όμως, όταν νηστεύης, άλειψε τήν κεφαλήν σου καί νίψε τό πρόσωπόν σου, ώστε νά φαίνεσαι χαρούμενος. 18 Καί νά μή φανής εις τούς ανθρώπους, ότι νηστεύεις.Αλλά νά φανή η νηστεία σου μόνον εις τόν Πατέρα σου, πού είναι μέν αόρατος, αλλ ευρίσκεται παρών καί εις αυτά τά απόκρυφα μέρη.Καί ο Πατήρ σου, πού βλέπει εις τά κρυφά, θά σού αποδώση τήν αμοιβήν σου εις τά φανερά.

19 Μή μαζεύετε χάριν τού εαυτού σας θησαυρούς επί τής γής, όπου ο σκόρος καί η φθορά τής σαπίλας ή τής σκωρίας αφανίζουν τά αποθηκευόμενα είδη τού πλούτου καί όπου κλέπται διατρυπούν τούς τοίχους τών θησαυροφυλακίων σας καί τά κλέπτουν.

20 Μαζεύετε δέ διά τούς εαυτούς σας θησαυρούς εις τόν ουρανόν, όπου ούτε σκόρος ούτε σαπίλα καί σκωριά αφανίζουν τά θησαυριζόμενα καί όπου κλέπται δέν τρυπούν τούς τοίχους τών θησαυροφυλακίων ούτε κλέπτουν. 21 Πρέπει δέ νά θησαυρίζετε θησαυρούς εις τόν ουρανόν, διά νά είναι καί η καρδία σας προσκολλημένη εις τόν Θεόν καί εις τά ουράνια.Διότι εκεί, όπου θά είναι ο θησαυρός σας, θά είναι καί η καρδία σας.

ΑΠΟ https://www.vimaorthodoxias.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Όλες οι αλλαγές σε οκτάωρο, άδειες, υπερωρίες, απολύσεις και Κυριακές

Παρασκευή, 14 Μαϊος 2021 02:00 Μετά από αίτηση του εργαζομένου για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας , εφόσον δεν υπάρχει συνδικαλ...