ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανακοίνωση για την ειδική στήριξη ελαιοκομικών προϊόντων

Επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο της ειδικής στήριξης ελαιοκομικών προϊόντων έτους 2011, με στόχο την αποφυγή προβλημάτων στην επικείμενη πληρωμή για το έτος 2011 δημοσιεύει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα:
Περιθώριο έως τις 14 Μαΐου έχουν οι παραγωγοί ελαιολάδου να επικοινωνήσουν με τον φορέα ή την ομάδα παραγωγών που τους πιστοποιεί ή το ελαιοτριβείο/μονάδα μεταποίησης που παρέδωσαν τον ελαιόκαρπο αν διαπιστώσουν πρόβλημα στην αίτησή τους για πρόσθετη ενίσχυση από το άρθρο 68 (ποιοτικό πριμ ελαιολάδου). Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ελαιοπαραγωγοί που επιθυμούν να εισπράξουν την ειδική στήριξη ελαιοκομικών προϊόντων έτους 2011.

-----------------------------------
ΟΠΕΚΕΠΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για το Μέτρο ειδικής στήριξης ελαιοκομικών προϊόντων

Σχετικά με το Μέτρο της ειδικής στήριξης ελαιοκομικών προϊόντων έτους 2011 και για την αποφυγή προβλημάτων στην επικείμενη πληρωμή για το έτος 2011 σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με βάση την αριθ. 263343/13.05.10 Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε από την αριθμ. 177145/14.07.11 ΥΑ, ο ΟΠΕΓΕΠ – AGROCERT (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) αποστέλλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ αρχείο με τους εν δυνάμει δικαιούχους ελαιοπαραγωγούς του μέτρου της ειδικής στήριξης ελαιοκομικών προϊόντων.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι του εν λόγω μέτρου είναι:

Οι γεωργοί οι οποίοι καλλιεργούν και παράγουν ελαιοκομικά προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.), οι οποίοι έχουν επιπλέον την υποχρέωση:

·  Να εφαρμόζουν:

α) Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, βάσει των εθνικών προτύπων AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 του ΟΠΕΓΕΠ − AGROCERT και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να διαθέτουν πιστοποιητικό εν ισχύ, ή

β) τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να διαθέτουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση για την τήρηση της βιολογικής μεθόδου στην ελαιοκαλλιέργεια εν ισχύ.

Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012 όσοι γεωργοί συγχρηματοδοτούνται για τις ίδιες δράσεις και για το ίδιο έτος ενίσχυσης στο πλαίσιο των δράσεων 2.1. και 2.2. του μέτρου 132 ή/και της δράσης 1.1. του μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013

·  Να παραδίδουν:
 τον ελαιόκαρπο σε πιστοποιημένες από τον ΟΠΕΓΕΠ − AGROCERT, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθ. 261611/2007 απόφασης, επιχειρήσεις (ελαιοτριβεία, μονάδες μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς). Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει επιπλέον να τηρούν τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τη τήρηση συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που βασίζεται στις αρχές HΑCCP και τεκμηριώνεται με τη λήψη του πιστοποιητικού συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 22000:2005.

Σημειώνεται ότι οι γεωργοί οι οποίοι επιθυμούν να είναι δικαιούχοι της ειδικής στήριξης ελαιοκομικών προϊόντων δηλώνουν συμμετοχή στο εν λόγω καθεστώς, σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας αίτησης.

Για την ελαιοκομική περίοδο 2010/2011 (αίτηση ενιαίας ενίσχυσης έτους 2011) από τα εν λόγω αρχεία έχουν προκύψει προβλήματα ταυτοποίησης ορισμένων  εν δυνάμει δικαιούχων ελαιοπαραγωγών.

Έχει δοθεί η δυνατότητα στους φορείς πιστοποίησης, ομάδες παραγωγών, ελαιοτριβεία/μονάδες μεταποίησης να διορθώσουν ενδεχόμενα λάθη.

Επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο ΑΡΘΡΟ 68 - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 2011 για να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας στα αρχεία που έχει στη διάθεσή της η υπηρεσία μας. Αν διαπιστώσετε πρόβλημα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε ΑΜΕΣΑ (έως 14/5) με τον φορέα ή ομάδα παραγωγών  που σας πιστοποιεί ή το ελαιοτριβείο/μονάδα μεταποίησης που παραδώσατε τον ελαιόκαρπο.
pelopsnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ελεύθερη είσοδος την ερχόμενη Τρίτη στο Μουσείο Ακρόπολης

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR 15/05/2021  09:14 Το Μουσείο Ακρόπολης συμμετέχει στον ψηφιακό εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων που διοργανώνετα...