ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Δήμος Τριφυλίας: Δικαίωση εργαζομένων μερικής απασχόλησης

Πανηγυρική δικαίωση για τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης του Δήμου Τριφυλίας, οι οποίοι προσέφυγαν στην δικαιοσύνη όταν απολύθηκαν τον περασμένο Απρίλιο πριν συμπληρωθεί η 18μηνη σύμβαση που είχαν υπογράψει: 

Το Ειρηνοδικείο Κυπαρισσίας με απόφασή του καλεί το δήμο να τους καταβάλει όχι μόνο τα δεδουλευμένα των 2 μηνών που δεν είχαν πληρωθεί, αλλά και τις αποδοχές που δικαιούντο μέχρι να συμπληρώσουν τους 18 μήνες της σύμβασης, μαζί με τα προβλεπόμενα δώρα αλλά και αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστησαν - καθώς θεωρεί ότι κακώς ο δήμος προχώρησε σε λύση της σύμβασής τους στις 25 Απριλίου.
 
Πρόκειται για μία απόφαση-κόλαφο για το δήμο, ο οποίος να θυμίσουμε ότι σε πρόσφατη συνεδρίασή του αρνήθηκε κατά πλειοψηφία να επαναπροσλάβει τους συμβασιούχους που θα το επιθυμούσαν μέχρι να συμπληρώσουν το 18μηνό τους.
Η απόφαση αυτή με αριθμό 56/2011 αφορά 26 συμβασιούχους που κινήθηκαν κατά του δήμου αναθέτοντας την υπόθεσή τους στο δικηγόρο Παναγιώτη Αγγελόπουλο. 

Μόλις χθες καθαρογράφτηκε και, όπως σχολίαζαν νομικοί, μπορεί να αποτελέσει οδηγό για ανάλογες περιπτώσεις συμβασιούχων σε όλη τη χώρα.
Το δικαστήριο αναγνωρίζει ότι οι συμβάσεις εργασίας των εναγόντων είναι ορισμένου χρόνου και 18μηνης διάρκειας, με ημερομηνία έναρξης εκείνη που αναγράφεται σε κάθε ατομική σύμβαση του καθενός ενάγοντα και λήξη την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο 18 μηνών από την έναρξη κάθε μιας σύμβασης. 
Αναγνωρίζει επίσης την ακυρότητα της καταγγελίας των συμβάσεων των εναγόντων και καλεί τον εναγόμενο να καταβάλει στους ενάγοντες συγκεκριμένα ποσά.
 
Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης: 
«Καθίσταται κρίσιμο το ερώτημα αν όντως έληξαν οι επίμαχες συμβάσεις των εναγόντων, αυτοδίκαια, με τη συμπλήρωση του συμφωνημένου χρόνου διάρκειας τους (30-4-2011) ή αν αυτές καταγγέλθηκαν πρόωρα, δηλαδή πριν από τη λήξη τους και μάλιστα ακύρως, αφού δεν υπήρχε σπουδαίος λόγος –ενόψει της παρατάσεώς τους με την, με αρ.1/29-4-2011 απόφαση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 3250/2004, μέχρι την συμπλήρωση 18μηνου από την πρόσληψη καθενός των εναγόντων– όπως ισχυρίζονται σθεναρά οι τελευταίοι».
 
Όπως σημειώνεται επίσης, η αληθής έννοια στην απόφαση της τριμελούς επιτροπής, «κατά την κρίση του δικαστηρίου, η οποία στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια (όπως η φύση των συγκεκριμένων συμβάσεων εργασίας, η παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, για την ικανοποίηση των οποίων συνάφθηκαν, οι ανάγκες που επιδίωξε να «θεραπεύσει» με την έκδοση της η άνω απόφαση) είναι ότι παρατείνονται οι συμβάσεις μερικώς απασχολουμένων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού και πέραν της 30-4-2011, που ήταν η καταλυτική ημερομηνία ισχύος τους, μέχρι ότου συμπληρωθούν για καθένα από τους συμβασιούχους αυτούς 18 μήνες πραγματικής απασχολήσεως, υπολογιζόμενοι από την υπογραφή της συμβάσεως προσλήψεως τους. 

Όποιαδήποτε άλλη ερμηνεία της προαναφερόμενης αποφάσεως είναι κατά την κρίση του δικαστηρίου έωλη, αφού δεν είναι λογικό να αναφέρεται (σ.σ. η απόφαση της επιτροπής) σε παράταση συμβάσεων με ημερομηνία λήξεως μεταγενέστερη της 30ής Απριλίου 2011…».
 
Στη συνέχεια εξηγείται όλο το σκεπτικό της απόφασης η οποία καταλήγει ως εξής: 
«Οι απατήσεις καθενός από τους ενάγοντες σε βάρος του εναγομένου αφορούν 
α) στους δεδουλευμένους μισθούς της χρονικής περιόδου από 1/5/2011- 24/6/2011, 
β) στις αποδοχές της χρονικής περιόδου από 25/6/2011 μέχρι την συμπλήρωση 18 μηνών από την έναρξη της συμβάσεως εργασίας καθενός εκ των εναγόντων, 
γ) στην καταβολή αναλογικώς του δώρου Χριστουγέννων 2011, 
δ) στην καταβολή κατ‘ αναλογία, ομοίως του επιδόματος αδείας του παραπάνω έτους, 
ε) στην καταβολή χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης».
Κ.Μπ.
ΠΗΓΗ ελευθερία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Όλες οι αλλαγές σε οκτάωρο, άδειες, υπερωρίες, απολύσεις και Κυριακές

Παρασκευή, 14 Μαϊος 2021 02:00 Μετά από αίτηση του εργαζομένου για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας , εφόσον δεν υπάρχει συνδικαλ...