ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Καθυστερεί η επέκταση του ελαιολάδου ΠΟΠ Καλαμάτας σε όλο το Νομό Μεσσηνίας!

Συνεχίζεται η συλλογή δειγμάτων ελαιόλαδου, που αναλύονται εργαστηριακά για να συμπεριληφθούν στο φάκελο που έχει κατατεθεί στην ΕΕ για την επέκταση του ελαιόλαδου ΠΟΠ Καλαμάτας σε όλο το Νομό Μεσσηνίας.

Οι Βρυξέλλες θεώρησαν ότι ο αρχικός φάκελος -που κατατέθηκε από την Ενωση Μεσσηνίας και περιλάμβανε 96 δείγματα εργαστηριακών δοκιμών- δεν αρκούσε για να βγουν τα τελικά συμπεράσματα. 


Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγροΤύπου, τα νέα στοιχεία θα είναι ενισχυτικά των μέχρι σήμερα εργαστηριακών αναλύσεων που είχαν συμπεριληφθεί στον αρχικό φάκελο. Ενας μεγάλος αριθμός αναλύσεων (περίπου 231 δείγματα) προέρχεται από τον Α.Σ. "Ελαιώνας" Πιστοποιημένα Αγροτικά Προϊόντα Γαργαλιάνων, την Ομάδα Παραγωγών "Νηλέας" και το ΤΕΙ Καλαμάτας. 
Επίσης πολλά στοιχεία και συγκρίσεις μεταξύ των δύο περιοχών (παλαιάς και νέας ζώνης), που δείχνουν ότι το ελαιόλαδο έχει τα ίδια ποιοτικά στοιχεία, στηρίχθηκαν στο διδακτορικό του Δήμαρχου Μεσσήνης κ. Ευστάθιου Αναστασόπουλου.


Να θυμίσουμε ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησης των ενστάσεων και προκειμένου να ολοκληρώσει την εισήγησή της (θετική ή αρνητική), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε κάποιες πρόσθετες διευκρινίσεις οι οποίες και απεστάλησαν στις 25/10/2013. Η Επιτροπή αν και αποδέχτηκε αυτές τις διευκρινίσεις, απέστειλε νέο αίτημα, στις 20/12/2013, ζητώντας να επιβεβαιωθεί ότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών που έχουν πραγματοποιηθεί είναι στατιστικά αντιπροσωπευτικά και ότι η γεωγραφική κατανομή τους είναι η ενδεδειγμένη.


Για πρώτη φορά στον φάκελο τροποποίησης του ΠΟΠ Καλαμάτας, που κατατέθηκε από την Ενωση Μεσσηνίας, περιλαμβάνονται και προδιαγραφές ποιότητας. Μιλάμε για 13 χαρακτηριστικά ποιότητας (μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται: η οξύτητα κάτω από 0,5, το φρουτώδες πάνω από 3, το πικρό και το πικάντικο πάνω από 2). Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει οι παραγωγοί και τα ελαιουργία της ζώνης να αναβαθμίσουν τις προδιαγραφές τους. Πάντως όσο δεν περνάει η τροποποίηση δεν υπάρχουν και οι ποιοτικές προδιαγραφές στο ελαιόλαδο που θα πρέπει να ακολουθηθούν.


Το θέμα της συσκευασίας του ελαιόλαδου ΠΟΠ Καλαμάτας αποτέλεσε σημαντικό σημείο «τριβής». Η αίτηση τροποποίησης του φακέλου ΠΟΠ προσδιόριζε ρητά ότι η συσκευασία θα μπορεί να γίνεται και εκτός Μεσσηνίας. 
Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, ενώ από την παραγωγή μέχρι την τυποποίηση θα μπορεί να γίνεται εντός της ζώνης ΠΟΠ, η συσκευασία μπορεί να γίνεται εκτός. Για να αποδείξει κάποιος στο φάκελο που καταθέτει στην ΕΕ ότι η συσκευασία δεν θα μπορεί να γίνεται εκτός ζώνης, θα πρέπει να αναγράφει τους λόγους για τους οποίους δεν θα μπορεί να γίνεται.


Ιστορικό

Μετά τη δημοσίευση της Αίτησης Τροποποίησης των προδιαγραφών του ελαιόλαδου με την ονομασία «Καλαμάτα» και λίγο πριν την εκπνοή του προβλεπόμενου εξαμήνου για υποβολή ενστάσεων (26/12/2012), υποβλήθηκαν στην Κομισιόν 4 παραδεκτές ενστάσεις, 1 από το Ηνωμένο Βασίλειο και 3 από επιχειρήσεις τρίτων χωρών (Αίγυπτος, Νορβηγία και Ελβετία).


Οι ενστάσεις αυτές διαβιβάστηκαν στην χώρα μας τον Φεβρουάριο του 2013, με την προτροπή να προβούμε σε διαβούλευση για περίοδο τριών μηνών με τους ενιστάμενους, σύμφωνα με το άρθρο 51, παρ. 3 του Καν. (ΕΕ) 1151/2012. Η χώρα μας όφειλε εντός ενός μηνός από την λήξη της ανωτέρω τρίμηνης περιόδου να ενημερώσει την Επιτροπή για τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων.


Η αρμόδια υπηρεσία του ΥπΑΑΤ, ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν κατέστη εφικτό να βρεθεί συμβιβαστική λύση με τους ενιστάμενους, καθώς οι ενστάσεις που υπεβλήθησαν αμφισβητούσαν στο σύνολό της την αίτηση τροποποίησης των προδιαγραφών.

Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, η Κομισιόν εξετάζει τις ενστάσεις και σε μελλοντική Κανονιστική Επιτροπή για τα ΠΟΠ - ΠΓΕ θα φέρει το θέμα προς ψήφιση.

agrotypos.gr 
http://filiatranet.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΛΑΤΗ: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ

          Μία ακόμα ωραία αφιέρωση μου έγινε από τα μικρά κορίτσια μας. Πρόκειται για τη