ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Τριφυλία: 7η και 8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

7η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας έτους 2014 Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την 10η του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα (10-04-2014), ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στο πιο κάτω θέμα: 
1. Προέλεγχος και προέγκριση του Ισολογισμού και του Απολογισμού του Δήμου
Τριφυλίας, οικονομικού έτους 2012 (έγκριση των αριθμ. 52/2014 και 82/2014 αποφάσεων Οικονομικής επιτροπής). 
8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας έτους 2014  Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την 10η του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα (10-04-2014), ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα: 
1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος Δήμου Τριφυλίας, οικονομικού έτους 2014 (έγκριση των αριθμ. 58/2014, 65/2014 83/2014 Αποφάσεων Οικονομικής επιτροπής). 
2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Φθορών Οδοστρώματος». 
3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Κυπαρισσίας (Αποχετευτικό Δίκτυο Ν.Δ. Παραλιακού Τμήματος Κυπαρισσίας)». 
4. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013. 
5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση κτιρίου ΑΣΟ». 
6. Έγκριση δαπάνης πολιτιστικών εκδηλώσεων και εορτασμού Αγίας Τριάδας στην Κυπαρισσία και Αγίας Μαύρας στα Φιλιατρά. 
7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για την προμήθεια σκυροδέματος: Δ.Ε. Γαργαλιάνων, Δ.Ε. Αυλώνος, Δ.Ε. Αετού, Δ.Ε. Τριπύλης και Δ.Ε. Κυπαρισσίας. 
8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την προμήθεια θραυστών υλικών Λατομείου: Δ.Ε. Γαργαλιάνων, Δ.Ε. Φιλιατρών και Δ.Ε. Κυπαρισσίας. 
9. Εισήγηση τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου για την κοπή επικίνδυνου δέντρου στη Δ.Κ. Φιλιατρών. 
10. Παραχώρηση χώρου στον οικίσκο Προφήτη Ηλία Φιλιατρών για λειτουργία εγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών (έγκριση της αριθμ.9/2014 απόφασης επιτροπής ποιότητας ζωής). 
11. Περί τοποθέτησης πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης έξω από τον χώρο της Σχολής Χορού στους Γαργαλιάνους (έγκριση της αριθμ. 10/2014 απόφασης επιτροπής ποιότητας ζωής). 
12. Περί υποβολής πρότασης για ρύθμιση κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Μπουμπουλίνας στους Γαργαλιάνους (έγκριση της αριθμ.11/2014 απόφασης επιτροπής ποιότητας ζωής). 
13. Παραχώρηση Κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Μαραθόπολης (έγκριση της αριθμ.31/2013 απόφασης επιτροπής ποιότητας ζωής). 
14. Περί τακτοποίησης και ρύθμισης του χρέους στο Δήμο Τριφυλίας Τ.Κ. Κοπανακίου του κ. Λιακόπουλου Κων/νου. 
15. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συνδέσεις δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Φιλιατρών». 
16. Επί αιτήσεων για Διαγραφές Δημοτικών Τελών στην Δ.Ε. Φιλιατρών. 
17. Παράταση χρόνου μίσθωσης του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το τμήμα Δόμησης του Δήμου Τριφυλίας (έγκριση της αριθμ.33/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής). 
18. Σύνταξη τριμηνιαίων εκθέσεων αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ. Τριφυλίας, Δ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2013 & Α΄ τρίμηνο οικ. έτους 2014. 
19. Κατανομή ΣΑΤΑ 2013 (δόσεις 10η -11η -12η-13η ) και 2014 (δόσεις 1η -2η). 
20. Κατανομή επιχορήγησης Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 2013 ποσού 30.000 €. 
21. Κατανομή επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών ποσού 100.000,00 €. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                         ΑΠΟ http://filiatranet.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Όλες οι αλλαγές σε οκτάωρο, άδειες, υπερωρίες, απολύσεις και Κυριακές

Παρασκευή, 14 Μαϊος 2021 02:00 Μετά από αίτηση του εργαζομένου για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας , εφόσον δεν υπάρχει συνδικαλ...