ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Λουκ. ιη´ 35-43
Τώ καιρώ εκείνω, εγένετο εν τώ εγγίζειν τόν ᾿Ιησούν εις ῾Ιεριχώ τυφλός τις εκάθητο παρά τήν οδόν προσαιτών• ακούσας δέ όχλου διαπορευομένου επυνθάνετο τί είη ταύτα. ᾿Απήγγειλαν δέ αυτώ ότι ᾿Ιησούς ο Ναζωραίος παρέρχεται. Καί εβόησε λέγων• ᾿Ιησού υιέ Δαυΐδ, ελέησόν με. Καί οι προάγοντες επετίμων αυτώ ίνα σιωπήση• αυτός δέ πολλώ μάλλον έκραζεν• Υιέ Δαυΐδ, ελέησόν με.

Σταθείς δέ ο ᾿Ιησούς εκέλευσεν αυτόν αχθήναι πρός αυτόν. ᾿Εγγίσαντος δέ αυτού επηρώτησεν αυτόν λέγων• Τί σοι θέλεις ποιήσω; ῾Ο δέ είπε• Κύριε, ίνα αναβλέψω. Καί ο ᾿Ιησούς είπεν αυτώ• ᾿Ανάβλεψον• η πίστις σου
σέσωκέ σε. Καί παραχρήμα ανέβλεψε, καί ηκολούθει αυτώ δοξάζων τόν Θεόν• καί πάς ο λαός ιδών έδωκεν αίνον τώ Θεώ.

Απόδοση στη νεοελληνική:
Εκείνο τόν καιρό, καθώς ο ᾿Ιησούς πλησίαζε στήν ῾Ιεριχώ, ένας τυφλός καθόταν στήν άκρη τού δρόμου καί ζητιάνευε. ῞Οταν άκουσε τό πλήθος πού περνούσε, ρώτησε νά μάθει τί συνέβαινε. Τού είπαν ότι περνάει ο ᾿Ιησούς ο Ναζωραίος. Τότε εκείνος άρχισε νά φωνάζει δυνατά• «᾿Ιησού, Υιέ τού Δαβίδ, σπλαχνίσου με!» Αυτοί πού προπορεύονταν τόν μάλωναν νά σωπάσει, εκείνος όμως φώναζε ακόμη πιό πολύ• «Υιέ τού Δαβίδ, σπλαχνίσου με!»

Τότε ο ᾿Ιησούς στάθηκε κι έδωσε εντολή νά τόν φέρουν κοντά του. Αυτός πλησίασε κι εκείνος τόν ρώτησε• «Τί θέλεις νά σού κάνω;» «Κύριε, θέλω ν’ αποκτήσω τό φώς μου», αποκρίθηκε. Κι ο ᾿Ιησούς τού είπε• «Ν’ αποκτήσεις τό φώς σου! ῾Η πίστη σου σέ έσωσε». ᾿Αμέσως ο τυφλός βρήκε τό φώς του κι ακολουθούσε τόν ᾿Ιησού δοξάζοντας τόν Θεό. Καί όλος ο κόσμος, όταν τόν είδε, δοξολογούσε τόν Θεό.

ΑΠΟ http://www.agioritikovima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΛΑΤΗ: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ

          Μία ακόμα ωραία αφιέρωση μου έγινε από τα μικρά κορίτσια μας. Πρόκειται για τη