ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

(Λουκ. ε´ 1-11)
Τώ καιρώ εκείνω, εστώς ο ᾿Ιησούς παρά τήν λίμνην Γεννησαρέτ, είδε δύο πλοία εστώτα παρά τήν λίμνην• οι δέ αλιείς αποβάντες απ᾿ αυτών απέπλυναν τά δίκτυα. ᾿Εμβάς δέ εις έν τών πλοίων, ό ήν τού Σίμωνος, ηρώτησεν αυτόν από τής γής επαναγαγείν
ολίγον• καί καθίσας εδίδασκεν εκ τού πλοίου τούς όχλους. ῾Ως δέ επαύσατο λαλών, είπε πρός τόν Σίμωνα• ᾿Επανάγαγε εις τό βάθος καί χαλάσατε τά δίκτυα υμών εις άγραν.

Καί αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτώ• ᾿Επιστάτα, δι᾿ όλης τής νυκτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν• επί δέ τώ ρήματί σου χαλάσω τό δίκτυον. Καί τούτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ιχθύων πολύ• διερρήγνυτο δέ τό δίκτυον αυτών. Καί
κατένευσαν τοίς μετόχοις τοίς εν τώ ετέρω πλοίω τού ελθόντας συλλαβέσθαι αυτοίς• καί ήλθον καί έπλησαν αμφότερα τά πλοία, ώστε βυθίζεσθαι αυτά. ᾿Ιδών δέ Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοίς γόνασιν ᾿Ιησού λέγων• ῎Εξελθε απ᾿ εμού, ότι ανήρ αμαρτωλός ειμι, Κύριε• θάμβος γάρ περιέσχεν αυτόν καί πάντας τούς σύν αυτώ
επί τή άγρα τών ιχθύων ή συνέλαβον, ομοίως δέ καί ᾿Ιάκωβον καί ᾿Ιωάννην, υιούς Ζεβεδαίου, οί ήσαν κοινωνοί τώ Σίμωνι.

Καί είπε πρός τόν Σίμωνα ο ᾿Ιησούς• Μή φοβού• από τού νύν ανθρώπους έση ζωγρών. Καί καταγαγόντες τά πλοία επί τήν γήν, αφέντες άπαντα ηκολούθησαν αυτώ.

Απόδοση στη δημοτική:
Εκείνο τόν καιρό, καθώς στεκόταν ο ᾿Ιησούς στήν όχθη τής λίμνης Γεννησαρέτ, είδε δύο ψαροκάικα στήν άκρη τής λίμνης. Οι ψαράδες είχαν κατεβεί απ’ αυτά καί έπλεναν τά δίχτυα. ᾿Εκείνος ανέβηκε σ’ ένα από τά ψαροκάικα, σ’ αυτό πού ήταν τού Σίμωνα, καί τόν παρακάλεσε νά τραβηχτεί λίγο από τήν ξηρά. Κάθισε στό ψαροκάικο καί απ’ αυτό δίδασκε τά πλήθη. ῞Οταν τελείωσε τήν ομιλία του, είπε στόν Σίμωνα• «Πήγαινε στά βαθιά καί ρίξτε τά δίχτυα σας γιά ψάρεμα».

῾Ο Σίμων τού αποκρίθηκε• «Διδάσκαλε, όλη τή νύχτα παιδευόμασταν καί δέν πιάσαμε τίποτε• επειδή όμως τό λές εσύ, θά ρίξω τό δίχτυ». Τό έριξαν κι έπιασαν πάρα πολλά ψάρια, τόσα πού τό δίχτυ τους άρχισε νά σκίζεται. Μέ νεύματα ειδοποίησαν τούς συνεταίρους τους, πού ήταν στό άλλο πλοίο νά έρθουν νά τούς βοηθήσουν. ᾿Εκείνοι ήρθαν καί γέμισαν καί τά δύο ψαροκάικα σέ σημείο πού νά κινδυνεύουν νά βυθιστούν. ῞Οταν ο Σίμων Πέτρος είδε τί έγινε, έπεσε στά γόνατα τού ᾿Ιησού καί τού είπε• «Βγές από τό καΐκι μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτά τά είπε γιατί είχε κυριευτεί από δέος, αυτός καί όλοι όσοι ήταν μαζί του, γιά τά πολλά ψάρια πού είχαν πιάσει. Τό ίδιο συνέβη καί μέ τά παιδιά τού Ζεβεδαίου, τόν ᾿Ιάκωβο καί τόν ᾿Ιωάννη, πού ήταν συνεργάτες τού Σίμωνα.

῾Ο ᾿Ιησούς τότε είπε στόν Σίμωνα• «Μή φοβάσαι, από τώρα θά ψαρεύεις ανθρώπους». ῞Υστερα, αφού τράβηξαν τά ψαροκάικα στή στεριά, άφησαν τά πάντα καί τόν ακολούθησαν.

ΑΠΟ http://www.agioritikovima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΛΑΤΗ: (ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΛΟΥΠΟΥΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΜΑΝΤΡΑ (ΦΩΤΟ)

Ολοκληρώθηκε εχθές η μάντρα κ η τοποθέτηση του προστατευτικού σύρματος στον προαύλιο χώρο του παιδότοπου μας.