ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

Μπαίνει στο Κτηματολόγιο το δίκτυο Natura 2000

Σε λεπτομερή καταγραφή - αποτύπωση όλων των περιοχών υψηλής προστασίας σε όλη τη χώρα προχωρεί η εταιρεία του Κτηματολογίου που χτες προκήρυξε διαγωνισμό «για την ακριβή οριοθέτηση των χερσαίων περιοχών του δικτύου Natura 2000».

Το έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2015 καλύπτει όλες τις χερσαίες περιοχές του δικτύου Natura 2000 της Ελλάδας, συνολικής έκτασης 20,1 εκατ. στρεμμάτων. Σημειώνεται ότι σε όλη τη χώρα έχουν διαχρονικά καταγραφεί 241 Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), περιοχές σημαντικές για τη διατήρηση των ζωικών και φυτικών ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος και 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), περιοχές πολύτιμες για την επιβίωση και την αναπαραγωγή ειδών ορνιθοπανίδας.

Με την προωθούμενη ακριβή οριοθέτηση των χερσαίων περιοχών του δικτύου Natura 2000 επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία τους, ενώ με την επικαιροποίηση και των φυσικών οικοτόπων που αυτές περιλαμβάνουν το κράτος θα έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει σχέδια διαχείρισης με βάση τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν.
Επιπλέον, οι πληροφορίες που θα προκύψουν από το συγκεκριμένο έργο για τις χερσαίες περιοχές του δικτύου Natura 2000 θα μπορούν να απεικονίζονται στα κτηματολογικά διαγράμματα, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν πριν κάνουν οποιαδήποτε αγορά - μεταβίβαση αν υφίστανται περιορισμοί στη δυνατότητα χρήσης και αξιοποίησης ενός ακινήτου.

'Οπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στελέχη του Κτηματολογίου, με το έργο αυτό πρόκειται να απλωθεί ένα «δίχτυ προστασίας στις περιοχές Νatura», καθώς βασικός στόχος του έργου είναι η ακριβής καταγραφή των εκτάσεων που καταλαμβάνουν οι περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης, με σκοπό να σταματήσει το φαινόμενο των καταπατήσεων στις περιοχές μοναδικού φυσικού κάλλους.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2,6 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, ενώ το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και θα ολοκληρωθεί ώς το 2015, οπότε και θα παραδοθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Φυσικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος (ΠΕΚΑ).

Το έργο καλύπτει όλες τις χερσαίες περιοχές του δικτύου Natura 2000 της χώρας. Οι περιοχές αυτές είναι ένα δίκτυο ζωνών προστασίας της φύσης που εκτείνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση και έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη βιοποικιλότητα μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας στο έδαφος των κρατών-μελών.
Αντιπροσωπεύει δε περίπου το 18% του χερσαίου εδάφους της Ευρωπαϊκής Ενωσης και είναι το μεγαλύτερο οικολογικό δίκτυο παγκοσμίως.


ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 
Υπενθυμίζεται ότι από το 1992 η κοινοτική οδηγία για τους οικοτόπους επιβάλλει σε κάθε χώρα της ΕΕ να ξεχωρίσει τις γεωγραφικές περιοχές που η σπουδαιότητα της οικολογικής τους ταυτότητας τις καθιστά «τόπους ευρωπαϊκής σημασίας». Επιπλέον, ζητούσε από τα κράτη-μέλη να καταρτίσουν διαχειριστικά σχέδια για τις συγκεκριμένες περιοχές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΛΑΤΗ: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ

          Μία ακόμα ωραία αφιέρωση μου έγινε από τα μικρά κορίτσια μας. Πρόκειται για τη