ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας

Συνεδριάζει την Παρασκευή 27-04-2012 ημέρα και ώρα 13.30 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας.
Η συνεδρίαση θα γίνει στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την πρόσκληση υπογράφει ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής Γιώργος Σαμπαζιώτης και τα θέματα που θα τη απασχολήσουν είναι τα εξής:

1) Ορισμός δικηγόρου επί ασκήσεως έφεσης κατά της αριθ. 282/2011 απόφασης του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας.
2) Καταγγελία, από το Δήμο Τριφυλίας, της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου Δ.Ε. Αετού.
3) Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ειδών υγιεινής και καθαριότητας για το έτος 2012.
4) Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας γάλατος για το έτος 2012.
5) Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης για το έτος 2012.
6) Καθορισμός όρων ανοικτού-τακτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Αετού, Δ.Ε. Αυλώνος, Τ.Κ. Τριπύλης , καθώς και του καθαρισμού Λαϊκής Αγοράς Τ.Κ. Κοπανακίου, για το έτος 2012.
7) Καθορισμός όρων για τη διεξαγωγή διεθνή διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2012.
8) Καθορισμός τελών δικαιώματος βόσκησης έτους 2012.
9) Ορισμός ή μη δικηγόρου επί αγωγής Σταθόπουλου Χρήστου του Νικολάου κατά του Δήμου Τριφυλίας.
10) Ορισμός ή μη δικηγόρου επί αγωγής Χούλια Νικολάου του Ευαγγέλου κατά του Δήμου Τριφυλίας.
11) Ορισμός ή μη δικηγόρου επί της αριθ. 24/2012 Διαταγής Πληρωμής της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Καλαμάτα, κατά του Δήμου Τριφυλίας.
12) Ορισμός ή μη δικηγόρου επί της αριθ. 44/2012 Διαταγής Πληρωμής της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Καλαμάτα, κατά του Δήμου Τριφυλίας.
13) Ορισμός ή μη δικηγόρου επί της αριθ. 43/2012 Διαταγής Πληρωμής της Ομόρρυθμης Εταιρείας (Τεχνικής Εταιρείας) με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε.», που εδρεύει στην Καλαμάτα, κατά του Δήμου Τριφυλίας.


ΑΠΟhttp://filiatranews.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Όλες οι αλλαγές σε οκτάωρο, άδειες, υπερωρίες, απολύσεις και Κυριακές

Παρασκευή, 14 Μαϊος 2021 02:00 Μετά από αίτηση του εργαζομένου για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας , εφόσον δεν υπάρχει συνδικαλ...