ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Αναδείχθηκε η επιτροπή διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισμού για την ολοκλήρωση του δικτύου ύδρευσης Φιλιατρών

Εγκρίθηκαν και επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα της δημόσιας κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου 2011 τα μέλη που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για το έργο «Ολοκλήρωση Δικτύου Ύδρευσης Φιλιατρών».

Σύμφωνα με την απόφαση του Δήμου ...........

Τριφυλίας Με αριθ. 27/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής είχε ορίστεί ως αρμόδια αρχή για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για το έργο «Ολοκλήρωση Δικτύου Ύδρευσης Φιλιατρών» την

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τριφυλίας.

Βάση της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011(ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β’) Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η Επιτροπή που θα διενεργήσει τη δημοπρασία του προαναφερθέν έργου προκύπτει ύστερα από δημόσια κλήρωση από την Τεχνική Υπηρεσία. Η κλήρωση διεξήχθη στις 11-04-2011 κα ώρα 10.00 π.μ., στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τριφυλίας, στα Φιλιατρά, από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας Γκόνη Γεώργιο ενώπιον και δυο υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας, του Πολυχρονόπουλου Κων/νου και της Σαμόλης Μαργαρίτας.
Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης είχε γνωστοποιηθεί με την τοιχοκολληθείσα και αναρτηθείσα στο διαδίκτυο αριθ.9758/10-04-2012 σχετική ανακοίνωση.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης είχαν ως εξής:

Τακτικά μέλη κληρώθηκαν οι κάτωθι:
· Σκουτέρης Ηλίας ,Πολιτικός Μηχανικός
· Δημοπούλου Χαραλαμπία , Πολιτικός Μηχανικός
· Μπαρκάς Χρήστος , Πολιτικός Μηχανικός

Αναπληρωματικά μέλη κληρώθηκαν οι κάτωθι:
· Γκόνη Ασπασία , Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.
· Φωτόπουλος Αριστείδης ,Τεχνολ. Πολιτικών Μηχανικών
· Γεωργίου Ευθυμία , Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας, μας εισηγείται τo από 11-04-2011 πρακτικό της κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας προς έγκριση των αποτελεσμάτων από την Οικονομική Επιτροπή.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011(ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β’) Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το από 11-04-2011 πρακτικό της κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας, καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόμων 3463/2006 και 3852/2010.


ΑΠΟ http://filiatranews.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΛΑΤΗ: ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΣ

Δείτε το εσωτερικό του υδραγωγείου μας, όπως το τράβηξαν οι σπηλαιολόγοΙ