ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2021

Εγγυημένα δάνεια για αγορά αγροτικής γης στη νέα περίοδο της ΚΑΠ


Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα προγραμματική περίοδο, το επίσηµο συµβουλευτικό όργανο των διαχειριστικών αρχών όλων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταµείων (συµπεριλαµβανοµένου του ΠΑΑ), fi-compass που παρέχει η Κοµισιόν και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς τα κράτη-µέλη, παρουσίασε πρόσφατα τις κατευθύνσεις που θα έχουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ως γνωστόν αυτά παρέχουν το τελευταίο διάστημα εγγυημένα δάνεια σε Έλληνες αγρότες για την υλοποίηση Σχεδίων Βελτίωσης και άλλων επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του συμβουλευτικού οργάνου, αν και τα εργαλεία αυτά θα ενεργοποιηθούν με την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου, υπάρχει πρόβλεψη ώστε κατά την μεταβατική περίοδο που ήδη διανύεται να υπάρξει διατήρηση των σημερινών χρηματοδοτικών εργαλείων (Ταμείο Εγγυήσεων) με την υποστήριξη φρέσκου χρήματος της νέας επταετίας.

Τα βασικότερα σημεία του νέου σχεδιασμού, περιλαμβάνουν την χωρίς περιορισμό χρηματοδότηση των αγροτών για την αγορά αγροτικής γης. Σημειώνεται ότι στα υφιστάμενα εργαλεία υπάρχει πρόβλεψη που δεν επιτρέπει την χρηματοδότηση για αγορά γης σε ποσοστό που να υπερβαίνει το 10% του συνολικού επενδυτικού σχεδίου.

Άλλωστε, με τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, δίνεται η δυνατότητα παροχής εγγυημένων δανείων χωρίς αυτά να είναι συνδεδεμένα με κάποια υπό εξέλιξη επένδυση. Όπως εξηγούν οι τεχνοκράτες, προχώρησαν στην ευελιξία αυτή ορμώμενοι από τις εξελίξεις του τελευταίου έτους με την πανδημία, κατά το οποίο εμφανίστηκε ένα ουσιαστικό χρηματοδοτικό κενό για τους αγρότες. 

Ένα ακόμα βασικό σημείο, είναι η προτεραιότητα που δίνουν τα εργαλεία αυτά στην ανανέωση των γενεών στην ύπαιθρο, πράγμα που σημαίνει ότι προωθείται μια γραμμή εύκολης και ευέλικτης δανειοληπτικής δυνατότητας σε νεαρούς και νέους αγρότες, προκειμένου να τρέξουν τις εκμεταλλεύσεις τους. Μάλιστα στην περίπτωση των νέων αγροτών οι εξασφαλίσεις φαίνεται ότι θα είναι μηδενικές ακόμα και για υψηλού ρίσκου επενδύσεις.

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα συνδυασμού των χρηματοδοτικών εργαλείων με τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης δεν επαρκεί

Σε έκθεση του fi-compass που δημοσιεύτηκε το καλοκαίρι, γινόταν ειδική αναφορά στην ελληνική περίπτωση, όπου η αγορά αγροτικής γης παρουσιαζόταν ως πρόβλημα για λύτες με δυνατά νεύρα. Στην Ελλάδα η αγροτική γη «ενοικιάζεται εύκολα αλλά υπερβολικά ακριβά και πωλείται δύσκολα» σημείωνε τότε η έκθεση, εξηγώντας πως το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είναι αρκετό για να υπερβούν οι Έλληνες αγρότες το συγκεκριμένο πρόβλημα.

«Καλή ιδέα, µπορεί να βοηθήσει, αλλά οι Έλληνες αγρότες δεν πρέπει να περιµένουν και θαύµατα από το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης» ανέφερε η έκθεση, θεωρώνττας πάντως ότι το εργαλείο θα βελτιώσει σε κάποιο βαθµό την πρόσβαση των Ελλήνων αγροτών στη χρηµατοδότηση. Ωστόσο, µε δεδοµένο το συνολικό µέγεθος της διαφοράς µεταξύ ζήτησης (από πλευράς αγροτών) και προσφοράς χρηµατοδότησης (από την πλευρά των τραπεζών) και τη γενική αντιµετώπιση της γεωργίας από τα τραπεζικά ιδρύµατα, θεωρείται απίθανο ο µηχανισµός αυτός να είναι σε θέση να φέρει την αγορά σε κανονική λειτουργικότητα έως το τέλος της τρέχουσας περιόδου προγραµµατισµού.

Εποµένως, εδώ, θα πρέπει η Ελλάδα να έρθει και να στηρίξει τη γεωργία και µε άλλα εργαλεία. Ένα από αυτά είναι ένας µηχανισµός επιδότησης επιτοκίου για τον πρωτογενή τοµέα. «Θα µπορούσε να συνδυάσει την απαραίτητη κάλυψη κινδύνων για τις τράπεζες µε υψηλότερη µείωση των επιτοκίων, κάτι που είναι ιδιαίτερα επιθυµητό από τους Έλληνες αγρότες, καθώς τα επιτόκια είναι πολύ υψηλότερα από τον µέσο όρο της ζώνης του Ευρώ», σημείωνε τότε η µελέτη.

ΑΠΟ https://www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΛΑΤΗ: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ

          Μία ακόμα ωραία αφιέρωση μου έγινε από τα μικρά κορίτσια μας. Πρόκειται για τη