ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Ηλεκτρονικό φακέλωμα για 1,5 εκατ. φορολογουμένους
Σε μια λεπτομερή ηλεκτρονική καταγραφή των οικονομικών δεδομένων όλων των ασκούμενων στη χώρα μας επιχειρηματικών και
αγροτικών δραστηριοτήτων επιδιώκει να προχωρήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Αυτό θα συμβεί μέσω του νέου αναμορφωμένου και ανασχεδιασμένου φορολογικού εντύπου Ε3, το οποίο θα κληθούν να συμπληρώσουν και να συνυποβάλουν με τις φορολογικές δηλώσεις του 2018 περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.

Στο νέο έντυπο Ε3 ζητείται ένα πλήθος πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων για τις επιχειρηματικές και τις αγροτικές δραστηριότητες των φορολογουμένων. Οπως υποστηρίζει η ΑΑΔΕ, ο βασικός στόχος της αναμόρφωσης και του ανασχεδιασμού του Ε3 είναι η πληρέστερη καταγραφή και αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων όλων των επιχειρήσεων, των ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών.

Με τη συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου από όλους τους υπόχρεους, η ΑΑΔΕ θα έχει μια πλήρη και λεπτομερή εικόνα για την κατάσταση κάθε επιχείρησης και κάθε ελεύθερου επαγγελματία.

Ραπόρτο

Συγκεκριμένα, κάθε επιχειρηματίας και ελεύθερος επαγγελματίας είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στην ΑΑΔΕ, μέσω του αναμορφωμένου Ε3, πλήθος νέων δεδομένων, όπως ενδεικτικά:


* τον αριθμό των ατόμων που απασχολεί και ποιοι από αυτούς είναι μισθωτοί, ποιοι είναι αμειβόμενοι με «μπλοκάκια» και ποιοι είναι εποχιακά απασχολούμενοι,

* τις ιστοσελίδες μέσω των οποίων προβάλλει τις δραστηριότητες καθώς και τα e-mail της επαγγελματικής του αλληλογραφίας,


* τους επαγγελματικούς λογαριασμούς και τα POS μέσω των οποίων πραγματοποιεί τις εισπράξεις του,


* τις ηλεκτρονικές «πλατφόρμες» μέσω των οποίων πραγματοποιεί συναλλαγές στο εξωτερικό,


* επωνυμία και ΑΦΜ κάθε συνδεδεμένης επιχείρησης καθώς επίσης και το ποσοστό συμμετοχής σε καθεμία από αυτές,


* τον κύκλο εργασιών και το μέσο όρο προσωπικού της τελευταίας τριετίας,


* τις δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, διαφήμιση, προμήθειες, υποδοχή και φιλοξενία, ταξίδια στο εξωτερικό και υπηρεσίες παρασχεθείσες από το εξωτερικό,


* αναλυτικά στοιχεία για τις πληρωμές εργοδοτικών εισφορών, τις καταβληθείσες μικτές αποδοχές των εργαζομένων, τις παροχές σε είδος και τα δάνεια προς τους εργαζόμενους.


* Οι αγρότες καλούνται, εξάλλου, στο νέο έντυπο Ε3 να δηλώσουν αναλυτικά ανά κατηγορία τα ποσά των επιδοτήσεων και ενισχύσεων που έλαβαν το 2017, καθώς επίσης και αναλυτικά στοιχεία για τις αξίες των αποθεμάτων ζώων και φυτών που είχαν στην αρχή και στο τέλος του 2017, τις αγορές φυτών – ζώων και τα έξοδα παραγωγής που πραγματοποίησαν εντός του 2017.


Διασταυρώσεις

Με τα δεδομένα που θα έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ μέσω του νέου Ε3 θα μπορούν πλέον:


* να κάνουν αυτόματες διασταυρώσεις και να εντοπίζουν τις εισπράξεις που πραγματοποιούνται μέσω των POS και των συνδεδεμένων με αυτά επαγγελματικών λογαριασμών,

* να εντοπίζουν πανεύκολα ποιοι επιχειρηματίες δεν έχουν δηλώσει τους επαγγελματικούς τους λογαριασμούς ή ποιοι χρησιμοποιούν παράνομα POS για να αποκρύπτουν έσοδά τους, καθώς επίσης και ποιοι δεν έχουν ακόμη προμηθευτεί ή και εγκαταστήσει POS,


* να εντοπίζουν μέσω διασταυρώσεων περιπτώσεις εργαζομένων για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί εισφορές,


* να γνωρίζουν τους μέσους όρους δαπανών ανά κατηγορία επιχειρηματικής και επαγγελματικής δραστηριότητας, ώστε οι φορολογικοί έλεγχοι να εστιάζουν σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο όρο και να δίνεται η ευκαιρία στον φορολογούμενο να αποδεικνύει ότι οι δαπάνες του είναι πραγματικές.


Ακτινογραφία

Γενικά, τα στοιχεία που ζητούνται προς συμπλήρωση στο νέο έντυπο Ε3 είναι πολύ περισσότερα, με αποτέλεσμα η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής να καθίσταται απίστευτα πολύπλοκη και ακόμη πιο δύσκολη. Με το νέο έντυπο επιχειρείται μια πλήρης ακτινογραφία των δραστηριοτήτων και των οικονομικών δεδομένων κάθε επιχειρηματία, ελεύθερου επαγγελματία και αγρότη σε τέτοιο βαθμό ώστε το όλο εγχείρημα καταγραφής να θεωρείται ως μια απόπειρα πλήρους ηλεκτρονικού φακελώματος.


Η νέα μορφή του εντύπου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.aade.gr και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου 2017. Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν τα σχόλια, τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις τους μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων στο e-mail e3_proposal@aade.gr.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος
ΑΠΟ http://www.aftodioikisi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Πέντε ελληνικά νησιά στην «πράσινη» λίστα της TUI από τις 17 Μαΐου

Γιάννης Πολίτης . 11/05/2021, 18:53 ...