ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Δασολόγιο στη Μεσσηνία - Θεωρήθηκαν 274 δασικοί χάρτες

Τρίτη, 03 Ιανουαρίου 2017

Θεωρήθηκαν οι δασικοί χάρτες 274 προ - καποδιστριακών δήμων και κοινοτήτων της Μεσσηνίας, με απόφαση του διευθυντή Δασών Γιώργου Σωτηρόπουλου.
Στην απόφαση αυτή δεν περιλαμβάνονται η Μεσσήνη και οι
Τοπικές Κοινότητες Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Θουρίας και Σπερχογείας του Δήμου Καλαμάτας, λόγω της
διαδικασίας ένταξής τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
Επισημαίνεται ότι οι χάρτες αυτοί θεωρήθηκαν, «όπως προέκυψαν μετά από την αναμόρφωση και τη συμπλήρωσή τους με τις χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. 5α και 5β του άρθρου 3 του ν. 998/79, όπως ισχύει και από την επικαιροποίησή τους με τις νέες πράξεις χαρακτηρισμού και τις "αναδασωτέες" εκτάσεις».
Στην απόφαση αναφέρεται πως «στους ανωτέρω θεωρημένους δασικούς χάρτες περιλαμβάνεται και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών "Οροφωτοχάρτης έτους 1945 (1960)"».
Επίσης, γνωστοποιείται ότι «κατά την κατάρτιση, επικαιροποίηση και τη θεώρηση των δασικών χαρτών της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας και της Τοπικής Κοινότητας Λαιΐκων, λήφθηκαν υπ’ όψιν τα στοιχεία του άρ. 23 παρ. 2α του Ν 3889/2010, όπως ισχύει, που μας χορηγήθηκαν με το αρ. 5807/2016/28-11-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας "Αποστολή ψηφιακών αρχείων με την εφαρμογή Σχεδίων Πόλης και ορίων οικισμών για τη σύνταξη δασικών χαρτών"».
Εν τω μεταξύ, το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν οι πολίτες, προκειμένου να αμφισβητήσουν το περιεχόμενο των δασικών χαρτών, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Οικονομίας κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελλος. Το τέλος αντιρρήσεων θα είναι συνάρτηση της αμφισβητούμενης έκτασης του δασικού χάρτη και θα κυμαίνεται από 20 ευρώ για εμβαδόν έως 100 τ.μ. και 3.600 ευρώ για επιφάνειες άνω των 300 στρεμμάτων.

Αναλυτικότερα, τα τέλη αντιρρήσεων θα είναι:

– 20 ευρώ για έκταση έως και 100 τ.μ. (περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 2β, Ν. 2308/1995)

– 45 ευρώ για έκταση έως και 1.000 τ.μ. (εξαιρουμένων των παραπάνω περιπτώσεων)

– 135 ευρώ για έκταση πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5 στρέμματα

– 450 ευρώ για έκταση πάνω από 5 στρέμματα έως και 20 στρέμματα

– 900 ευρώ για έκταση πάνω από 20 στρέμματα έως και 100 στρέμματα

– 1.800 ευρώ για έκταση πάνω από 100 στρέμματα έως και 300 στρέμματα.

– 3.600 ευρώ για έκταση μεγαλύτερη των 300 στρεμμάτων

Με βάση την διαδικασία κατάρτισης και κύρωσης, οι δασικοί χάρτες αναρτώνται και σε διάστημα δύο μηνών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ενστάσεις επί των στοιχείων που αποτυπώνονται στους χάρτες. Εντός σαράντα πέντε ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων η αρμόδια Διεύθυνση Δασών ή η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. επεξεργάζονται τα στοιχεία των αντιρρήσεων και αποτυπώνουν στον δασικό χάρτη με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση τις εκτάσεις για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. Ο δασικός χάρτης με αποτυπωμένες τις εκτάσεις, για τις οποίες δεν ασκήθηκαν αντιρρήσεις, θεωρείται από την οικεία Διεύθυνση Δασών εντός προθεσμίας σαράντα πέντε ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.
Με την ΚΥΑ εξειδικεύεται η διαδικασία που είχε προβλεφθεί από το νόμο για τους δασικούς χάρτες, επιλύοντας ένα από τα μεγάλα αγκάθια της κύρωσης των δασικών χαρτών που ήταν η χρηματοδότηση της διαδικασίας των αντιρρήσεων. Για παράδειγμα οι χάρτες σε Μαραθώνα, Πεντέλη και Νέα Πεντέλη που ήταν οι πρώτοι που αναρτήθηκαν, καθηλώθηκαν εξαιτίας περίπου 3.000 αντιρρήσεων. Η αδυναμία της Πολιτείας να συγκροτήσει τις προβλεπόμενες από το νόμο Επιτροπές Αντιρρήσεων, οι οποίες δεν συστάθηκαν ποτέ για πρακτικούς αλλά και οικονομικούς λόγους, βάλτωσαν τις διαδικασίες και προκάλεσαν μεγάλες καθυστερήσεις.
Οι επιτροπές αντιρρήσεων (Ε.ΠΕ.Α) είναι τριμελείς και απαρτίζονται από δασολόγους-γεωπόνους, έχοντας τη δυνατότητα να διενεργούν αυτοψίες, να ζητούν πρόσθετα στοιχεία από την ΕΚΧΑ και τις Διευθύνσεις Δασών καθώς επίσης και να καλούν στις συνεδριάσεις τους ενδιαφερόμενους. Για την επίλυση σύνθετων τεχνικών ζητημάτων μπορούν με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργού να διαβιβάζουν ερωτήματα στο Νομικό Συμβούλιο του κράτους.
Το ειδικό τέλος αντιρρήσεων κατατίθεται σε λογαριασμό της ΕΚΧΑ που τηρείται και εξοφλείται είτε με την χρήση πιστωτικής κάρτας ή άλλου μέσου πληρωμής και διατίθεται αποκλειστικά για την δαπάνη κατάρτισης έως την κύρωση των δασικών χαρτών.

Από το ειδικό τέλος αντιρρήσεων εξαιρούνται όσες αφορούν, μεταξύ άλλων, σε:

– περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού.

– περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού.

– περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.

– εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979.

ΑΠΟ http://www.eleftheriaonline.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΛΑΤΗ: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ

          Μία ακόμα ωραία αφιέρωση μου έγινε από τα μικρά κορίτσια μας. Πρόκειται για τη