ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Σε ποιον ανήκει το φεγγάρι; Τζόγος εκατομμυρίων για τις "σπάνιες γαίες"

50.000 θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν με πρόγραμμα που θα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ και θα παρέχει voucher σε 50.000 ανέργους και θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα έως 2700 ευρώ για 5 μήνες. Μέσα στον Απρίλιο ξεκινάει το πρόγραμμα voucher (επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους εως 29 ετών) όπου θα δώσει την ευκαιρία να καταρτιστούν μέσω των ΚΕΚ και να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης 50.000 άνεργοι εγγεγραμμένοι του ΟΑΕΔ Το πρόγραμμα voucher στο σύνολο του θα αφορά 75.000 ωφελούμενους αφού ο προϋπολογισμός του που έχει καθοριστεί προβλέπει το διευρυμένο πρόγραμμα της Επιταγής εισόδου για το 2014 Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι νέοι άνεργοι ηλικίας έως 29 ετών, και παρέχει κατάρτιση, πρακτική άσκηση και εργασία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η συνολική αμοιβή για την κάθε θέση, αναμένεται και πάλι να διαμορφωθεί στα 2.700 ευρώ ανά εργαζόμενο, με προοπτικές να επιδοτηθούν στη συνέχεια οι εταιρείες του ιδιωτικού τομέα ώστε οι προσωρινές θέσεις απασχόλησης, να γίνουν μόνιμες. Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας: αφορά στην οικονομική αξία ποσού 1.100€, το οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) και συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης, των ωφελουμένων από τους πάροχους κατάρτισης. Το ποσό αυτό θα ανέλθει στα 1400€, στην περίπτωση μετατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου, σε σύμβαση εργασίας, της οποίας η διάρκεια δεν θα είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή, ο πάροχος κατάρτισης, θα έχει παράσχει επιπρόσθετες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης από τις αρχικές, οι οποίες εν τέλει οδήγησαν με επιτυχία στην υπογραφή σύμβασης εργασίας του καταρτιζομένου. Εκπαιδευτικό Επίδομα: θα περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα θα ανέρχεται όπως και πέρσι σε: α) 2.700€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.300€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης, β) 2.400€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης Μετά από τη λήξη της 5μηνης πρακτικής άσκησης και εφόσον η επιχείρηση το επιθυμεί, μπορεί να προσλάβει τον καταρτιζόμενο ως εργαζόμενο πλέον, υπογράφοντας σχετική σύμβαση εργασίας Οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή στο πρόγραμμα voucher δεν θα έχει διαφοροποιήσεις από το περσινό πρόγραμμα και θα είναι τα κάτωθι: Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΥΕ/ΕΚΤ, έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών» .Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Δικαίωμα συμμετοχής, επίσης, έχουν και όσοι πληρούν τα κριτήρια (i) και (ii) παραπάνω και οι οποίοι συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών» Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Κάθε ενδιαφερόμενος ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ωφελουμένων ανήκει, θα έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του. Στα προγράμματα voucher εκτός από τις 50.000 θέσεις που αφορά γενικές ειδικότητες ανέργων θα πραγματοποιηθούν και πιο εξειδικευμένα που θα αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων όπως το πρόγραμμα για 3300 φορτοεκφορτωτές όπου αντικείμενο του προγράμματος Επιταγή Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς-Λιμένος θα αποτελεί η παροχή στους εν λόγω εργαζομένους ηλικίας 18 έως 60 ετών ,υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και η χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος. Το Εκπαιδευτικό Επίδομα των ωφελουμένων, περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται συνολικά σε 750 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων). Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από ΚΕΚ που θα υποβάλουν αιτήσεις έως την 31/3/2014 ενώ το πρόγραμμα θα πρέπει να υλοποιηθεί αφού έχει ώς ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων στις 31-12-2015. Εκτός όμως από τα παραπάνω προγράμματα voucher θα υλοποιηθούν και σε διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους όπως η υγεία και οι μηχανικοί. Τα προγράμματα αυτά θα ανακοινωθούν σταδιακά εντός του έτους. Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει το υπουργείο Εργασίας είναι ότι η τελική συμμετοχή δεν ήταν η αναμενόμενη αφού εδώ και αρκετούς μήνες ανακοίνωνε συνεχώς επιλογή επιτυχόντων από τις λίστες των επιλαχόντων που ήταν αποτέλεσμα των πολλών διαγραφών επιτυχόντων λόγω μη ενεργοποιησης της επιταγής. Το υπουργείο Εργασίας είχε συστήσει επιτροπή για τον απολογισμό του έργου ώστε να επέλθουν οι απαραίτητες αλλαγές στις διαδικασίες .

www.dikaiologitika.gr
Οι συνθήκες, το νομικό κενό και οι επενδύσεις που θα μπορούσαν να φέρουν εκατομμύρια. Ποιοι ετοιμάζονται για ένα "χρυσό" μέλλον στο διάστημα
Υπάρχει κάποιο νομικό κενό που καθιστά αδύνατο μα πούμε ποιος μπορεί να διεκδικήσει το φεγγάρι. Αλλά με τον ορυκτό πλούτο και τις "σπάνιες γαίες", καθώς και τις τεράστιες δυνατότητες για την εξερεύνηση του διαστήματος, σύντομα θα μάθουμε, αναφέρει στο newstatesman ο Michael Brooks.

"Ξέρω ότι μπορεί να μην τα καταφέρω αυτή τη σεληνιακή νύχτα".
Η Κινεζική Ακαδημία Διαστημικής Τεχνολογίας υπερέβαλε με το πάθος της στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του σεληνιακού ρομπότ Jade Rabbit, στο τέλος του περασμένου μήνα.
Το εν λόγω ρόβερ είχε τελματώσει στη σκόνη του φεγγαριού. Αντιμετωπίζοντας 14  ημέρες χωρίς το φως του ήλιου, το ηλιακό ρομπότ, που ξεκίνησε στις 2 Δεκεμβρίου, ήταν απίθανο να επιβιώσει. "'Καληνύχτα πλανήτη Γη" είπε. "Καληνύχτα ανθρωπότητα".
Ο τελικός στόχος του Jade Rabbit ήταν να κάνει μια τρύπα στο φεγγάρι και να διαπιστώσει από τι είναι φτιαγμένοι οι βράχοι του.
Νομικό κενό
Οι Κινέζοι πιστεύουν ότι τα ορυκτά της σελήνης μπορεί να αξίζουν εξαγωγές.
"Ψάχνουν δυνατότητες εξόρυξης στο φεγγάρι και είναι πιθανό να το κάνουν, αν υπάρχει ισχυρό επιχειρηματικό ενδιαφέρον" αναφέρει  ο Richard Holdaway, διευθυντής του διαστημικού τμήματος στο Rutherford Appleton Laboratory στη Μεγάλη Βρετανία που συνεργάζεται στενά με το διαστημικό πρόγραμμα της Κίνας .
Δεν θα υπήρχε τίποτα παράνομο σε μια τέτοια πράξη, διότι οι διεθνείς νόμοι που καλύπτουν το φεγγάρι είναι "πολύ πίσω", λέει ο Holdaway.
Θεωρητικά, οποιοσδήποτε θα μπορούσε να το διαχειριστεί και  να πάει στο φεγγάρι αύριο, να εξορύξει ένα τεράστιο κομμάτι σεληνιακών πετρωμάτων, να το φέρει πίσω στη Γη και να το πουλήσει στον πλειοδότη.
Οι Κινέζοι θα μπορούσαν να κόψουν το φεγγάρι κομματάκια και να το πουλήσουν λίγο-λίγο, χωρίς να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε στους εαυτούς μας είναι απλό: θα πρέπει να το αποτρέψουμε;
Τα κέρδη από το φεγγάρι δεν αποτελούν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. "Υπάρχουν αναμφίβολα πράγματα στο φεγγάρι που μπορούν να εξορυχθούν" λέει ο Holdaway.
Γνωρίζουμε ότι οι ανόργανες ουσίες που είναι δύσκολο να βρεθούν στη Γη, όπως τα στοιχεία "σπάνιων γαιών" και το τιτάνιο και το ουράνιο είναι άφθονα εκεί. Αλλά το βασικότερο είναι το ελαφρύτερο ισότοπο του ηλίου, που είναι γνωστό ως ήλιο- 3. Αυτό το αέριο είναι κρίσιμο καύσιμο για τους αντιδραστήρες πυρηνικής σύντηξης, που υπόσχονται μια ενεργειακή απόδοση πολύ υψηλότερη από τη σχάση που δίνουν οι αντιδραστήρες σημερινής γενιάς. Το ήλιο- 3 κοστίζει περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια το κιλό.
Δεν είναι μόνο οι  Κινέζοι που έχουν φιλοδοξίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ορισμένες ιδιωτικές εταιρείες έχουν επίσης βλέψεις στα σεληνιακά πετρώματα. Οι περισσότερες έχουν έδρα τις ΗΠΑ και εργάζονται ενεργά πάνω σε σεληνιακά ρόβερ που θα είναι σε θέση να εκτελέσουν την εξόρυξη ορυκτών.
Εργοστάσιο στο φεγγάρι;
Μέχρι στιγμής, είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε αν η υπόθεση στέκεται. Δεν είναι μια μικρή προσπάθεια δημιουργίας ενός εργοστασίου στο φεγγάρι, αλλά μια ιδιαίτερα ακριβή επιχείρηση. Το κόστος διαφυγής από την γη είναι περίπου 25.000 δολάρια ανά κιλό.
Όποιος πληρώνει αυτά τα χρήματα θα πρέπει εκ των προτέρων να έχει ισχυρές εγγυήσεις ότι η επένδυση αξίζει τον κόπο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο επιχειρηματίας Robert Bigelow ζήτησε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διευθετήσει τα ζητήματα σχετικά με το ποιος μπορεί να εξορύξει το φεγγάρι.
"Ήρθε η ώρα να πάρουμε στα σοβαρά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας στη σελήνη", είπε σε συνέντευξη Τύπου τον περασμένο Νοέμβριο.
Το σχέδιο αυτό, υποστηρίζει, κινδυνεύει εάν δεν αποσαφηνιστούν τα ζητήματα της σεληνιακής ιδιοκτησίας.
Οι υπάρχουσες συνθήκες
Δύο συνθήκες καλύπτουν τη συμπεριφορά των εθνών και των ιδιωτικών εταιρειών πέρα από τη Γη. Η παλαιότερη είναι η Outer Space Treaty του 1967.
Ένας από τους σκοπούς της συνθήκης ήταν να επιτρέψει σε ιδιωτικές εταιρείες να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες στο χώρο, δημιουργώντας ευκαιρία για τη δημιουργία εμπορικών δορυφορικών δικτύων, για παράδειγμα. Όταν αναπτύχθηκε το Σύμφωνο, η Σοβιετική Ένωση υποστήριξε ότι τα εθνικά κράτη ήταν οι μόνοι αρμόδιοι παράγοντες στο διάστημα. Οι ΗΠΑ θέλησαν να δώσουν σε ιδιωτικές εταιρείες την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τα νέα σύνορα. Έτσι, επετεύχθη ένας συμβιβασμός: Το άρθρο VI λέει ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις θα πρέπει να εποπτεύονται από τα εθνικά κράτη τους.
Η συνθήκη δεν αναφέρει τίποτα για τους μη κυβερνητικούς φορείς που διεκδικούν δικαιώματα ιδιοκτησίας. «Δεν τους απαγορεύει και δεν τους επιτρέπει» λέει η Joanne Gabrynowicz, Ομότιμη Καθηγήτρια του διαστημικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Μισισιπή, που ενεργεί ως επίσημος παρατηρητής στην προσπάθεια του ΟΗΕ να επιβλέπει το νομικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση του διαστήματος.
Αυτό το μεγάλο κενό στην νομοθεσία έρχεται να καλύψει η Συμφωνία για τη Σελήνη του 1984. Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τις Υποθέσεις του Διαστήματος φιλοξενεί τη συμφωνία, η οποία ορίζει ότι το περιβάλλον του φεγγαριού δεν θα πρέπει να διαταραχθεί, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για ειρηνικούς σκοπούς, ότι "το φεγγάρι και οι φυσικοί πόροι του είναι κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας" και ότι "ένα διεθνές καθεστώς" θα πρέπει να ιδρυθεί "που θα διέπει την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του φεγγαριού, όταν η εκμετάλλευση αυτή γίνει εφικτή".
Το πρόβλημα είναι ότι τα επτά κράτη που έχουν επικυρώσει τη Συμφωνία της Σελήνης δεν έχουν καμία επένδυση σε αυτή - δεν δραστηριοποιούνται στο διάστημα. "Θεωρείται άχρηστη, διότι οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία δεν συμμετέχουν καν" λέει ο Listner.
Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η τεχνολογία που απαιτείται για την εμπορική εκμετάλλευση εξακολουθεί να απέχει δεκαετίες. Το βασικό ερώτημα προς το παρόν είναι αν αξίζει κανείς να αναπτύξει ρόβερ και υποδομές που απαιτούνται για να ξεκινήσει η σεληνιακή βιομηχανία. Η Google έχει δώσει κάποια κίνητρα για την ανάπτυξη των σεληνιακών δυνατοτήτων. Προσφέρει 20 εκατομμύρια δολάρια στον πρώτο που θα προσγειωθεί στην επιφάνεια του φεγγαριού, θα ταξιδέψει 500 μέτρα και στη συνέχεια θα στείλει κάποιες αναμεταδόσεις υψηλής ευκρίνειας στη Γη.
Δεκαοκτώ ομάδες στοχεύουν στο "σεληνιακό XPrize", που λήγει στο τέλος του επόμενου έτους. Ένας από τους πρωτοπόρους είναι η Moon Express, μια εταιρεία με έδρα στη Silicon Valley. Τον Δεκέμβριο, παρουσίασε το σχεδιασμό της για μια σεληνάκατο που ονομάζεται MX - 1.
Η MX - 1 έχει "το μέγεθος από ένα μεγάλο τραπέζι του καφέ" και θα μπει στο χώρο με τον ίδιο τρόπο των περισσότερων δορυφόρων: πάνω σε ένα συμβατικό πύραυλο που απελευθερώνει το λάντερ όταν θα έχει φτάσει περίπου τα 2.000 χιλιόμετρα σε μεγάλο υψόμετρο. Ωθούμενη από το υπεροξείδιο του υδρογόνου, η MX - 1 θα συνεχίσει προς το φεγγάρι για να πραγματοποιήσει ό,τι χρειάζεται.
Ο Bob Richards , ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Moon Express, αποκαλεί το λάντερ "iPhone του διαστήματος", επειδή μπορεί να εκτελέσει μια σειρά από ρόλους στη σεληνιακή επιφάνεια. Η Moon Express προτίθεται να ολοκληρώσει την πρώτη σεληνιακή αποστολή ως το 2020. "Αναμένουμε ότι το υλικό θα είναι πολύ πολύτιμο, με μια παγκόσμια αγορά" λέει ο Richards. Αν και ακούγεται εντυπωσιακό, η MX - 1 μέχρι στιγμής δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα σχέδιο. Τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολο από τη στιγμή που πρέπει να γίνει πραγματικότητα.
Ψυχρός πόλεμος σε διαστημικό έδαφος;
Άλλοι είναι πιο αισιόδοξοι. Ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τις κινεζικές φιλοδοξίες είναι από την σκοπιά του ψυχρού πολέμου, που δεν είναι πλέον επίκαιρη, υποστηρίζει η Gabrynowicz. Η αλήθεια είναι ότι τα έθνη είναι τώρα πολύ πιο πιθανό να συνεργαστούν στην προσπάθειά τους να εκμεταλλευτούν τους σεληνιακούς πόρους. Ο Holdaway επισημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κίνα συνεργάζονται ήδη στο διάστημα. Και ακόμα κι αν δεν είναι τα έθνη, αλλά οι ιδιωτικές εταιρείες, θα μπορούσε να υπάρξει διεθνής συνεργασία, σημειώνει ο Listner. «Ορισμένες εταιρείες μπορεί να σχηματίσουν ομίλους για να συνδυάσουν τους πόρους τους», λέει. Εμείς δεν θα πρέπει απαραίτητα να ανησυχούμε: οι ιδιωτικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να είναι υπόλογες στις εθνικές κυβερνήσεις και έτσι θα υπόκεινται σε ρύθμιση - ειδικά καθώς οι κυβερνήσεις είναι πιθανό να είναι μεταξύ των κύριων πελατών τους.
Τον περασμένο μήνα, η NASA συμμετείχε στο παιχνίδι με τη δρομολόγηση ενός ανταγωνιστή για το Σεληνιακό XPrize. Υπό το σύστημα Catalyst, η NASA θα μοιραστεί την εμπειρία και τους πόρους της με ιδιωτικές εταιρείες. Σε αντάλλαγμα θα έχει πρόσβαση στα σχέδια των εταιρειών για τα σεληνιακά ρόβερ. Υπάρχει ένα θέμα: οι κανονισμοί ασφαλείας των ΗΠΑ θα καταστήσουν πολύ πιο εύκολο για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ να συνεργαστούν με την Nasa από επιχειρήσεις που εδρεύουν στο εξωτερικό. Έτσι, αν το Catalyst λειτουργήσει, τα λάφυρα πιθανότατα θα ανήκουν στην Αμερική.
Είτε πρόκειται για το ήλιο- 3, ορυκτούς πόρους ή σκέτο νερό – αυτό που ο Richards αποκαλεί "πετρέλαιο του ηλιακού συστήματος" διότι είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη της ζωής και τα καύσιμα των πυραύλων – οι σεληνιακοί πόροι θα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χρησιμοποιηθούν πρώτα για να υποστηρίξουν την περαιτέρω εξερεύνηση του διαστήματος. Είναι πολύ πιο λογικό να ξεκινήσει μια επανδρωμένη αποστολή στον Άρη από το φεγγάρι παρά από τη Γη: με αυτόν τον τρόπο υπερνικά τις δυσκολίες της απόδρασης από τη βαρύτητα του πλανήτη μας. Τα κέντρα διερεύνησης από τον Άρη, επανδρωμένα με αστροναύτες από μια σεληνιακή βάση, είναι οι πιο πιθανοί πελάτες των πρώτων σεληνιακών βιομηχανιών. Μένει να δούμε αν θα είμαστε ευχαριστημένοι με κάτι από αυτά, λέει ο Holdaway.
"Θα είναι αυτό αποδεκτό από τον υπόλοιπο κόσμο; Δεν νομίζω ότι κανείς γνωρίζει την απάντηση", λέει χαρακτηριστικά.

Πηγή: newstatesman
ΑΠΟ http://news247.gr

 

Μέσα στον Απρίλιο ξεκινάει το πρόγραμμα voucher (επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους εως 29 ετών) όπου θα δώσει την ευκαιρία να καταρτιστούν μέσω των ΚΕΚ και να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης 50.000 άνεργοι εγγεγραμμένοι του ΟΑΕΔ Το πρόγραμμα voucher στο σύνολο του θα αφορά 75.000 ωφελούμενους αφού ο προϋπολογισμός του που έχει καθοριστεί προβλέπει το διευρυμένο πρόγραμμα της Επιταγής εισόδου για το 2014 Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι νέοι άνεργοι ηλικίας έως 29 ετών, και παρέχει κατάρτιση, πρακτική άσκηση και εργασία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η συνολική αμοιβή για την κάθε θέση, αναμένεται και πάλι να διαμορφωθεί στα 2.700 ευρώ ανά εργαζόμενο, με προοπτικές να επιδοτηθούν στη συνέχεια οι εταιρείες του ιδιωτικού τομέα ώστε οι προσωρινές θέσεις απασχόλησης, να γίνουν μόνιμες. Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας: αφορά στην οικονομική αξία ποσού 1.100€, το οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) και συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης, των ωφελουμένων από τους πάροχους κατάρτισης. Το ποσό αυτό θα ανέλθει στα 1400€, στην περίπτωση μετατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου, σε σύμβαση εργασίας, της οποίας η διάρκεια δεν θα είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή, ο πάροχος κατάρτισης, θα έχει παράσχει επιπρόσθετες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης από τις αρχικές, οι οποίες εν τέλει οδήγησαν με επιτυχία στην υπογραφή σύμβασης εργασίας του καταρτιζομένου. Εκπαιδευτικό Επίδομα: θα περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα θα ανέρχεται όπως και πέρσι σε: α) 2.700€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.300€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης, β) 2.400€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης Μετά από τη λήξη της 5μηνης πρακτικής άσκησης και εφόσον η επιχείρηση το επιθυμεί, μπορεί να προσλάβει τον καταρτιζόμενο ως εργαζόμενο πλέον, υπογράφοντας σχετική σύμβαση εργασίας Οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή στο πρόγραμμα voucher δεν θα έχει διαφοροποιήσεις από το περσινό πρόγραμμα και θα είναι τα κάτωθι: Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΥΕ/ΕΚΤ, έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών» .Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Δικαίωμα συμμετοχής, επίσης, έχουν και όσοι πληρούν τα κριτήρια (i) και (ii) παραπάνω και οι οποίοι συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών» Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Κάθε ενδιαφερόμενος ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ωφελουμένων ανήκει, θα έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του. Στα προγράμματα voucher εκτός από τις 50.000 θέσεις που αφορά γενικές ειδικότητες ανέργων θα πραγματοποιηθούν και πιο εξειδικευμένα που θα αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων όπως το πρόγραμμα για 3300 φορτοεκφορτωτές όπου αντικείμενο του προγράμματος Επιταγή Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς-Λιμένος θα αποτελεί η παροχή στους εν λόγω εργαζομένους ηλικίας 18 έως 60 ετών ,υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και η χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος. Το Εκπαιδευτικό Επίδομα των ωφελουμένων, περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται συνολικά σε 750 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων). Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από ΚΕΚ που θα υποβάλουν αιτήσεις έως την 31/3/2014 ενώ το πρόγραμμα θα πρέπει να υλοποιηθεί αφού έχει ώς ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων στις 31-12-2015. Εκτός όμως από τα παραπάνω προγράμματα voucher θα υλοποιηθούν και σε διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους όπως η υγεία και οι μηχανικοί. Τα προγράμματα αυτά θα ανακοινωθούν σταδιακά εντός του έτους. Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει το υπουργείο Εργασίας είναι ότι η τελική συμμετοχή δεν ήταν η αναμενόμενη αφού εδώ και αρκετούς μήνες ανακοίνωνε συνεχώς επιλογή επιτυχόντων από τις λίστες των επιλαχόντων που ήταν αποτέλεσμα των πολλών διαγραφών επιτυχόντων λόγω μη ενεργοποιησης της επιταγής. Το υπουργείο Εργασίας είχε συστήσει επιτροπή για τον απολογισμό του έργου ώστε να επέλθουν οι απαραίτητες αλλαγές στις διαδικασίες .

www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΥΠΟΙΚ: Παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο «ΓΕΦΥΡΑ 2»

10 Μαΐου 2021 - 15:30 Η Κυβέρνηση παρατείνει έως και τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 την προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2», που...