ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Δήμος Τριφυλίας: 5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. 4. Παραχώρηση Σχολικού Κτηρίου Τ.Κ. Πλάτης στον Πολιτιστικό Σύλλογο απανταχού Πλατιανών η Καναλουπού.

5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας έτους 2014 Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 - Κυπαρισσία, την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα (28-02-2014), ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:
1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου
«Κατασκευή τμήματος δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Εξοχικού». 
2. Παραχώρηση Σχολικού Κτηρίου Τ.Κ. Χαλαζωνίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο απανταχού Χαλαζωνιτών. 
3. Παραχώρηση Σχολικού Κτηρίου Τ.Κ. Ελαίας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ελαιωτών το Μπούζι. 
4. Παραχώρηση Σχολικού Κτηρίου Τ.Κ. Πλάτης στον Πολιτιστικό Σύλλογο απανταχού Πλατιανών η Καναλουπού. 
5. Τροποποίηση του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης χώρου σχετικά με την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη θέση «ΘΡΟΥΜΠΙΤΣΑ» ή «ΤΖΙΒΙΚΟΥ», της Δ.Ε. Τριπύλης (έγκριση της υπ. αριθμ. 15/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής). 
6. Έγκριση της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ Δ10Β10270032ΕΞ2014/1033/11.02.2014(ΦΕΚ328/13.02.2014 τεύχος Β΄) και καθορισμός των χώρων οι οποίοι θα παραχωρηθούν σε τρίτους κατόπιν δημοπρασίας. 
7. Περί επιλογής Δικαιούχων για χορήγηση άδειας άσκησης Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου τύπου Β΄(ΚΑΝΤΙΝΕΣ). 
8. Συνδρομή του Δήμου Τριφυλίας σε εφημερίδες, περιοδικά και διαδικτυακές εφαρμογές, για το έτος 2014. 
9. Αίτημα της κ. Καπίρη Αικατερίνης του Δημ. για διαγραφή τελών καθαριότητας και φωτισμού από χρηματικούς καταλόγους. 
10. Αίτηση Φουντά Παρασκευής σχετικά με Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων από Δημοτικά Τέλη και ΤΑΠ παρελθόντων ετών. 
11. Αίτηση Ανδρώνη Ιωάννη & Σία Ο.Ε. σχετικά με την κατάργηση Δημοτικών Τελών με τα οποία χρεώνεται χοιροστάσιό του στην Τ.Κ. Φαρακλάδα Δήμου Τριφυλίας. 
12. Αίτηση Αδαμοπούλου Αγγελικής σχετικά με επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ΤΑΠ και Δημ. Τελών. 
13. Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στο ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας για το σχολικό έτος 2013-2014. 
14. Αίτηση Αλεξόπουλου Βασίλειου του Σωτηρίου για διαγραφή χρεώσεων Δημοτικών Τελών που αφορούν το κατάστημά του στη Δ.Κ. Φιλιατρών. 
15. Αίτηση Νικολόπουλου Σπύρου του Ιωάννη για απαλλαγή χρέωσής του ποιμνιοστασίου του από τα Δημοτικά Τέλη στη Δ.Κ. Φιλιατρών. 
16. Άρση της απαγόρευσης χρήσης Καταστήματος στα Οικ. Τετράγωνα που έχουν πρόσωπο επί της Ε. Ο Κυπαρισσίας Πύργου και περιλαμβάνονται στην επέκταση Σχεδίου Πόλεως Κυπαρισσίας έτους 1978 
17. Αίτηση Κωνσταντίνου Παυλή περί χορήγησης ή μη προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε οικόπεδα έχοντα πρόσωπο επί της Ε.Ο Πύργου-Κυπαρισσίας 
18. Απόδοση λογαριασμού 4ου Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, ποσού 10.000 € για κάλυψη δαπανών αλληλογραφίας του Δήμου Τριφυλίας. 
19. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 (έγκριση της αριθμ. 19/2014 απόφασης Οικονομικής επιτροπής). 
20. Καθορισμός τέλους χρήσης για προσωρινή εγκατάσταση Λούνα Πάρκ στην πλατεία της Δ.Κ. Φιλιατρών (έγκριση της αριθμ. 23/2014 απόφασης Οικονομικής επιτροπής). 
21. Εξέταση ενστάσεων επί τελών ύδρευσης και τελών Νεκροταφείου Δ.Ε Αυλώνος. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
                            ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                       
 
 
http://filiatranet.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ελεύθερη είσοδος την ερχόμενη Τρίτη στο Μουσείο Ακρόπολης

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR 15/05/2021  09:14 Το Μουσείο Ακρόπολης συμμετέχει στον ψηφιακό εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων που διοργανώνετα...