ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021

Άδεια ειδικού σκοπού: Τι ισχύει για τους γονείς μερικής απασχόλησης

  • 27 Ιανουαρίου 2021 - 17:30

Άδεια ειδικού σκοπού: Τι ισχύει για τους γονείς μερικής απασχόλησης

Η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται στους δικαιούχους γονείς ανεξάρτητα από το εάν

εργάζονται με σχέση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εργασίας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση βουλευτών.

Σε απάντηση της ερώτησης «Σχετικά με τη μη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε χιλιάδες γονείς που εργάζονται με καθεστώς ημιαπασχόλησης κάτω των 4 ημερών την εβδομάδα», που κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ.κ. Κατσώτη Χρήστο, Λαμπρούλη Γιώργο και Στολτίδη Λεωνίδα, σχετικά με το αναφερόμενο θέμα, το υπουργείο σημειώνει τα εξής:

Η άδεια ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους γονείς του ιδιωτικού τομέα χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (Α 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76), ως ισχύει, καθώς και του άρθρου μόνου της αριθμ. 17787/520/8.5.2020 (Β 1778) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, αλλά και σύμφωνα με τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο μας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραπάνω ρυθμίσεων:

α. Η άδεια ειδικού σκοπού αποτελεί ένα ειδικό σχήμα άδειας τριών ημερών που ακολουθείται από τη χορήγηση μίας ημέρας ετήσιας κανονικής άδειας, σχήμα το οποίο επαναλαμβάνεται κυκλικά ανά τέσσερις ημέρες. Αναλυτικότερα, οι δύο πρώτες ημέρες χορηγούνται με αποδοχές από τον εργοδότη, η τρίτη ημέρα επιδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό και η τέταρτη ημέρα αφαιρείται από την ετήσια κανονική άδεια του εργαζόμενου. Τα σχήμα αυτό επαναλαμβάνεται κυκλικά, σύμφωνα με την αίτηση του εργαζόμενου, κατά το διάστημα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας της σχολικής μονάδας ή της μονάδας φροντίδας του παιδιού.

Η παραπάνω άδεια θεσμοθετήθηκε ως δικαίωμα για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων λόγω αναστολής της λειτουργίας ή αναστολής της δια ζώσης λειτουργίας των μονάδων εκπαίδευσης ή φροντίδας των παιδιών, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού και χορηγείται υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για όλο το διάστημα που διαρκεί η εν λόγω αναστολή, χωρίς να προβλέπεται άλλος χρονικός περιορισμός ή να χρειάζεται να εκδοθεί νέα ρύθμιση για το θέμα αυτό.

Ειδικότερα, με το δεύτερο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ προβλέπεται ότι : «Ως γονείς εργαζόμενοι για τις ανάγκες της παρούσας νοούνται οι γονείς παιδιών: αα) που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αβ) που φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αγ) που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών, καθώς και οι εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία.»

β. Το δικαίωμα στην άδεια ισχύει, εναλλακτικά ή συμπληρωματικά, και για τους δύο γονείς, εφόσον και οι δύο εργάζονται, στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα, ακόμα και αν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Την άδεια όμως δικαιούται να χρησιμοποιήσει μόνο ο ένας εκ των δύο γονέων κάθε φορά, εκτός εάν συμφωνήσουν να μοιρασθούν μεταξύ τους διαστήματα της άδειας. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν δικαιούνται οι γονείς να κάνουν χρήση της άδειας ταυτόχρονα. Επίσης, η άδεια χορηγείται και στην περίπτωση που εργάζεται μόνο ο ένας γονέας εάν ο άλλος γονέας νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) ή λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη αναπηρίας.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται στους δικαιούχους γονείς ανεξάρτητα από το εάν εργάζονται με σχέση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης, καθώς από την ισχύουσα νομοθεσία δεν τίθεται σχετική προϋπόθεση.

ΑΠΟ https://www.aftodioikisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΛΑΤΗ: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ

          Μία ακόμα ωραία αφιέρωση μου έγινε από τα μικρά κορίτσια μας. Πρόκειται για τη