Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Παιδική Βραδυνή Προσευχή

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του . Αμήν.


Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.

, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον. Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Ότι Σού εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας. .

Χριστέ μου σε ευχαριστούμε, που μας φύλαξες όλην την ημέρα και φθάσαμε σ᾿ αυτή την βραδυνή ώρα. Φύλαξέ μας να περάσουμε την νύκτα μας καλά.
 
Αξίωσέ μας να ξυπνήσωμε το πρωί με υγεία και χαρούμενα να σε ευχαριστήσωμε και με όλη την καρδία να δοξάσουμε το Πανάγιο Όνομά Σου.
Φύλαγε, Σε παρακαλώ, τους γονείς μου, τα αδέλφια μου, τους ιερείς μας, τους διδασκάλους, τους κυβερνήτες και όλον τον κόσμο και χάρισε σε όλους την Βασιλεία σου την επουράνιο.
Δι΄ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού ο , ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.


ΑΠΟ http://www.vimaorthodoxias.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: