Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Φορολογικό πιστοποιητικό και για μικρές επιχειρήσεις

Δευτέρα, 30-Ιαν-2017

Τη δυνατότητα έκδοσης φορολογικού
πιστοποιητικού και στις μικρές επιχειρήσεις δίνει πλέον η νομοθεσία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου, προβλέπεται ότι όταν μία μικρή επιχείρηση μπορεί να αναθέσει οικειοθελώς τη διενέργεια ελέγχου των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή, σε αυτήν την περίπτωση ο έλεγχος αυτός θα θεωρείται υποχρεωτικός και θα μπορεί να ζητηθεί και η λήψη φορολογικού πιστοποιητικού.

Να σημειωθεί ότι βάση της νομοθεσίας μικρές επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που κινούνται στα παρακάτω όρια:

α) Σύνολο ενεργητικού: Από 350.000 έως 4.000.000 ευρώ,

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: Από 700.000 έως  8.000.000 ευρώ, 

γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου από 10 άτομα έως 50 άτομα.

Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να λάβουν φορολογικό πιστοποιητικό μειώνουν τον κίνδυνο να επιλεγούν για διενέργεια φορολογικού ελέγχου.

ΑΠΟ http://www.capital.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: