Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Κοινό διαχειριστή για τα δάνεια μεσαίων επιχειρήσεων δημιουργούν οι τράπεζες

Δευτέρα, 30-Ιαν-2017
Κοινό φορέα διαχείρισης για τα προβληματικά δάνεια των μεσαίων επιχειρήσεων, εξετάζουν οι τράπεζες,
προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω το
σχέδιο δράσης για τη μείωση των "κόκκινων" επιχειρηματικών ανοιγμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, ο σχεδιασμός των τραπεζών προβλέπει τη δημιουργία ενός κοινού διαχειριστή (servicer) και από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, ο οποίος θα καλύψει το κενό ενδιαφέροντος από τις εταιρίες διαχείρισης NPLs, οι οποίες ενδιαφέρονται μόνο για τα "κόκκινα" δάνεια των μεγάλων επιχειρήσεων και τα δάνεια της λιανικής τραπεζικής (στεγαστικά, καταναλωτικά).

Μένοντας εκτός της "ατζέντας" των εταιριών διαχείρισης, τα δάνεια προς υπερχρεωμένες μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις θα πρέπει να τύχουν συνολικής αντιμετώπισης από τις τράπεζες, καθώς αποτελούν ενιαίο και δύσκολο πρόβλημα. Παράλληλα, πρόκειται για δάνεια που δεν μπορούν να ενταχθούν στη στρατηγική αντιμετώπισης που θα ακολουθηθεί για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των μεγάλων επιχειρήσεων. Και αυτό διότι πρόκειται για δάνεια επιχειρήσεων με δανεισμό από 5 έως 20 εκατ. ευρώ η καθεμία, στα οποία εμπλέκονται όλες οι τράπεζες σε κάθε περίπτωση, με ποσά δανεισμού 1 – 2 εκατ. ευρώ τουλάχιστον ανά συμμετοχή. Η "διανομή" αυτή εμποδίζει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα συντονιστικού μηχανισμού επίλυσης με μία "πρωταγωνίστρια" τράπεζα, όπως θα συμβεί με τα μεγάλα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά ανοίγματα, επιβαρύνοντας το εγχείρημα αντιμετώπισης των μεσαίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με "πολύ κόπο, πολλά έξοδα και λίγο ζουμί". Κατόπιν αυτού, το ζήτημα της αντιμετώπισης των προβληματικών μεσαίων επιχειρήσεων θα καλυφθεί με τη δημιουργία servicer με τη βοήθεια των τραπεζών.

Όπως αναφέρουν τραπεζίτες στο Capital.gr, το 20% των υπερχρεωμένων μεσαίων επιχειρήσεων από το σύνολο όσων έχουν πρόβλημα εξυπηρέτησης του δανεισμού τους, κρίνονται μη βιώσιμες. Ειδικά, μάλιστα, τη στιγμή που τα σημάδια για την κατανάλωση είναι απογοητευτικά βάσει των πραγματικών δεδομένων. Όπως εξηγούν, μπορεί τα τελευταία νούμερα για την κατανάλωση να εμφανίζονται αυξημένα, ωστόσο, αυτό αποτελεί συνέπεια της "νομιμοποίησης"  μέρους της κατανάλωσης μέσω της χρήσης "πλαστικού" χρήματος. Δηλαδή, μέρος της κατανάλωσης που γινόταν με μετρητά και συνιστούσε κομμάτι της μαύρης Οικονομίας, αναγκαστικά δηλώθηκε μέσω της αύξησης της χρήσης των καρτών πληρωμής, εμφανίζοντας έτσι αύξηση σε τζίρους που υπήρχαν ήδη. 

Στην πραγματικότητα, τόσο η κατανάλωση όσο και οι τζίροι των επιχειρήσεων ακολουθούν φθίνουσα πορεία. Ενδεικτικό του ισχυρισμού αυτού είναι η πτώση του τζίρου των super markets κατά 16% το 2016, όταν οι επιχειρήσεις αυτές έχουν "προτεραιότητα" στην κατανάλωση και επιπλέον ο τζίρος τους πραγματοποιείται σε ποσοστό 80% με χρήση καρτών.

Τα στοιχεία για την κατανάλωση προμηνύουν πολύ δύσκολο μέλλον και για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να διευρύνουν το πεδίο των αγορών τους μέσω συγχωνεύσεων. 

Σημειώνεται ότι επί συνόλου δανείων 39,2 δισ. ευρώ προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, το 59,9% συνιστούν μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Από αυτά, το 26% είναι δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, επίσης 26% τα δάνεια αβέβαιης είσπραξης και 48% τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες.

ΑΠΟ http://www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: