ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021

Ανάδοχος για το δρόμο Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι


 12/11/2021

Η Γ. Πετρής ΑΤΕ, με μέση έκπτωση 46,17%, αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος για το δρόμο Φιλιατρά-Γαργαλιάνοι. Το τμήμα αυτό εντάσσεται στην Εθνική Οδό «Κυπαρισσία –

Φιλιατρά – Πύλος – Μεθώνη». Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφερειας Πελοποννήσου ενέκρινε το Πρακτικό του Σταδίου Ανάδειξης Αναδόχου της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ “ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ – ΦΙΛΙΑΤΡΑ-ΠΥΛΟΣ-ΜΕΘΩΝΗ” ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ – ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ» και την ανάθεση της σύμβασης, βάσει αξιολόγησης αιτιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς, στον προσωρινό ανάδοχο που είναι η εταιρεία «Γ. ΠΕΤΡΗΣ Α.Τ.Ε.» με α/α μειοδοσίας 1, αρ. προσφοράς 170371 και προσφερόμενο ποσό 8.679.433,31 € (6.742.343,60 € για εργασίες, 1.213.621,85 € για Γ.Ε.& Ο.Ε., 716.036,89 € για απρόβλεπτα, 4.600,00 € για απολογιστικές εργασίες και 2.830,97 € για αναθεώρηση), με αναλογούντα Φ.Π.Α. (24%) το ποσό των 2.083.063,99 €, δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης 10.762.497,30 € (με Φ.Π.Α.), και μέση έκπτωση 46,17%.

Το αρχικό κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί σε σχεδόν 20 εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 16,12 εκατ.ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου είχε πραγματοποιηθεί στις 2 Νοεμβρίου 2020 και στις 6 του ίδιου μήνα έγινε η αποσφράγιση των προσφορών. Η Πετρής πρόσφερε έκπτωση 46,17%, δεύτερη ήρθε η ΙΝΤΡΑΚΑΤ με 42,22% και τρίτη η Δόξα ΑΒΕΤΕ με 37,67%.

Η χρηματοδότηση του έργου «Βελτίωση της Εθνικής Οδού “Κυπαρισσία – Φιλιατρά – Πύλος – Μεθώνη”, τμήμα “Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι” — Οδοφωτισμός ισόπεδων κόμβων τμημάτων “Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι” και “Γαργαλιάνοι – Ρωμανός”», είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το οδικό αυτό έργο είναι συνολικού μήκους 8,836χλμ. και περιλαμβάνει εργασίες χωματουργικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας πέντε ισόπεδων κόμβων. Ειδικότερα όσον αφορά τα τεχνικά έργα θα κατασκευαστούν δύο γέφυρες, μία στο ρέμα Ευαγγελίστριας, μήκους 12,00μ, μια στο ρέμα Λαγκούβαρδου, μήκους 121,85μ., δεκαεπτά οχετοί, φρεάτια υδροσυλλογής και επενδεδυμένες τάφροι για την απορροή των ομβρίων σε διάφορες θέσεις. Τέλος προβλέπονται εργασίες σήμανσης-ασφάλισης, πληροφοριακές πινακίδες, διαγράμμιση των λωρίδων κυκλοφορίας, στηθαία ασφαλείας, έργα πρασίνου και έργα οδοφωτισμού.

Η διάρκεια των έργων έχει εκτιμηθεί σε 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

ΑΠΟ https://www.gargalianoionline.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: