Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Πότε διατηρούν το δικαίωμα μειωμένης τιμής ρεύματος αγροτικές εγκαταστάσεις


08/05/2017


Με εγκύκλιο του, το υπουργείο Αγροτικής Αναπτύξης και Τροφίμων γνωστοποιεί:
«Σας γνωρίζουμ ε ότι εκδόθηκε η ε αρ. πρωτ. οικ. 140424 /6-3-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 814/τ.Β/14-3-
2017) που τροποποιεί την ε αρ. πρωτ.145893/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1212/τ.Β). Σε ότι αφορά τον
Αγροτικό Εξηλεκτρισ Μό, εκτός των άλλων δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς με
ηλεκτροδοτημ ένες αρδευτικές εγκαταστάσεις αγροτικής χρήσης να διατηρήσουν το δικαίωμ α
ηλεκτροδότησής τους μ ε μ ειωμ ένη τιμ ή ρεύ ματος ακό μη και στις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχει εκδοθεί η άδεια χρήσης ύδατος ή τροποποίησης αυτής. Στο άρθρο 1, παράγραφος 5 της εν λόγω ΚΥΑ, περιγράφεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί αναλόγως μ ε την περίπτωση».
Δείτε όλη την εγκύκλιο στο http://www.aftodioikisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: