Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Θρίλερ με τους δασικούς χάρτες: Ψάχνουν λύση τώρα για αναδασωτέες περιοχές

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017 Το ζήτημα εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες στους αναρτημένους δασικούς χάρτες, χωρίς ποτέ να ήταν δάση ή δασικές εκτάσεις ή έχουν ανακληθεί ως τέτοιες,
προσπαθεί να αντιμετωπίσει το υπουργείο Περιβάλλοντος.
Σε έγγραφό του ο αναπληρωτής υπουργός Σωκράτης Φάμελλος, με θέμα "Περιοχές κηρυγμένων αναδασωτέων εκτάσεων στους αναρτημένους δασικούς χάρτες, που απευθύνεται προς συντονιστές Αποκεντρωμένων ∆ιοικήσεων, γενικούς διευθυντές Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, διευθυντές Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, προϊσταμένους Διευθύνσεων Δασών και Δασαρχείων αναφέρει χαρακτηριστικά: «Διαπιστώθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με περιοχές που έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες, με αποφάσεις που είτε εξαιρούν με λεκτική διατύπωση εκτάσεις, χωρίς να έχουν αποτυπωθεί τα όριά τους στα συνοδεύοντα αυτές τοπογραφικά διαγράμματα είτε αφορούν λοιπές περιπτώσεις, που αναφέρονται σε πραγματική ή νομική αιτία ανάκλησης και τροποποίησης των πράξεων αναδάσωσης, ως εμπίπτουσες στην παράγραφο 4 του άρθρου 44 του νόμου 998/1979.
Στους δασικούς χάρτες αναδεικνύονται περιοχές, που σύμφωνα με το περιεχόμενο αυτών δεν αποτελούσαν, με βάση τη φωτοερμηνεία των αεροφωτογραφιών του 1945, δάση ή δασικές εκτάσεις, αλλά ούτε σύμφωνα με την φωτοερμηνεία των πλέον πρόσφατων αεροφωτογραφιών και τις αυτοψίες προκύπτει ότι αποτελούν αντίστοιχης μορφής εκτάσεις, χαρακτηριζόμενες, γενικά, ως άλλης μορφής/κάλυψης εκτάσεις ή χορτολιβαδικές, ή έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 ν. 998/1979 που δεν τις χαρακτηρίζουν ως δάση ή δασικές εκτάσεις. Παράλληλα γι’ αυτές ισχύουν αποφάσεις κήρυξής τους ως αναδασωτέων, για τις οποίες εκκρεμεί οφειλόμενη διενέργεια έρευνας και ενδεχόμενης αποσαφήνισης, διά της ανάκλησής τους (μερικής ή ολικής). Επίσης, ενδέχεται εκτάσεις ευρισκόμενες σε καθεστώς νόμιμης αλλαγής χρήσης ή έχουν αλλάξει χρήση κατ’ εφαρμογή των άρθρων 67 ν. 998/1979, 14 ν. 1734/1987 και 12 ν. 3208/3208/2003 να συμπεριλαμβάνονται εντός ευρύτερων περιοχών κηρυγμένων ως αναδασωτέων, που λεκτικά εξαιρούν της αναδάσωσης εκτάσεις, χωρίς να έχουν αποτυπωθεί τα όριά τους στα τοπογραφικά διαγράμματα που τις συνοδεύουν».
Ο υπουργός καλεί τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των δασικών υπηρεσιών «να μεριμνήσετε, ώστε να ενεργοποιηθούν, άμεσα και κατά προτεραιότητα στις περιοχές αρμοδιότητάς σας, που αναρτώνται δασικοί χάρτες, οι διαδικασίες του άρθρου 44 παρ. 4 ν. 998/1979 όπως ισχύει, με εισήγηση του αρμόδιου δασάρχη ή του διευθυντή Δασών, προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση της ανάκλησης της απόφασης κήρυξης ως αναδασωτέας του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στο έργο αυτό θα συνδράμουν τεχνικά τα τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων των οικείων Διευθύνσεων Δασών». Ζητεί «η ανωτέρω διαδικασία να ενεργοποιηθεί και στις περιπτώσεις υπό κατάρτιση και υπό θεώρηση δασικών χαρτών».

Στο έγγραφο του υπουργού «επισημαίνεται ότι στις περιοχές που είναι κηρυγμένες ως αναδασωτέες εκτάσεις, ανεξαρτήτως ειδικού χαρακτήρα ή μορφής αυτών, δεν υποβάλλονται αντιρρήσεις αναφορικά με την απόφαση αναδάσωσης, εφόσον γι’ αυτές οφείλεται από πλευράς διοίκησης η ενέργεια της ανάκλησής τους (μερικής ή ολικής), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν»

ΑΠΟ https://www.eleftheriaonline.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: