Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

ΠΛΑΤΗ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΛΟΥΠΟΥΣ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΤΡΟΤΑΦΕΙΩΝ. (ΦΩΤΟ)Με έξοδα της εκκλησίας έγινε ο καθαρισμός των νεκροταφείων μας
από τα χορτάρια.

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΛΩΝΙΑ

ΑΛΩΝΙΑ

ΑΛΩΝΙΑ

ΑΛΩΝΙΑ

ΑΛΩΝΙΑ

ΑΛΩΝΙΑ

ΤΑΣΟΣ ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ. 14/2/2017

Δεν υπάρχουν σχόλια: