Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

ΟΑΕΔ: Νέα παράταση στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων

Νέα παράταση δίνεται από τον ΟΑΕΔ έως τις 16 Ιανουαρίου στη διαδικασία
υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας από 30 έως 49 ετών.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Πληροφορίες για το πρόγραμμα αναφέρονται «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο site του Οργανισμού www.oaed.gr.

ΑΠΟ http://www.madata.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: