Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Την Πέμπτη οι πίνακες με τα οριστικά αποτελέσματα της Κοινωφελούς Εργασίας

1/7/2015


Στις 11.00 το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να αναρτηθεί ο οριστικός πίνακας κατάταξης 32.433 ανέργων, σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα με θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειόμενων Ανέργων, θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr και στην ενότητα Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες, Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015.

Με απόφαση της διοικήτριας του ΟΑΕΔ Μαρίας Καραμεσίνη, οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για να τοποθετηθούν, θα πρέπει να προσέλθουν άμεσα στις υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2) στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι, προκειμένου να παραλάβουν Συστατικό Σημείωμα Υπόδειξης και να παρουσιαστούν στους Επιβλέποντες Φορείς.

Για τη διαδικασία υπόδειξης και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών στους επιβλέποντες φορείς οι ωφελούμενοι άνεργοι μπορούν να ενημερωθούν από τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στην ενότητα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα - «Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα» και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού

ΑΠΟ http://www.tanea.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: