ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 29 Ιουνίου 2021 – Άγιοι Πέτρος και Παύλος οι Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 13 – 19 – 13 Ελθών δέ ο Ιησούς εις τά μέρη Καισαρείας τής Φιλίππου ηρώτα τούς μαθητάς αυτού λέγων Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι τόν υιόν τού ανθρώπου;

14 οι δέ είπον Οι μέν Ιωάννην τόν βαπτιστήν, άλλοι δέ Ηλίαν, έτεροι δέ Ιερεμίαν ή ένα τών προφητών. 15 λέγει αυτοίς Υμείς δέ τίνα με λέγετε είναι; 16 αποκριθείς δέ Σίμων Πέτρος είπε Σύ εί ο Χριστός ο υιός τού Θεού τού ζώντος. 17 καί αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτώ Μακάριος εί, Σίμων Βαριωνά, ότι σάρξ καί αίμα ουκ απεκάλυψέ σοι, αλλ ο πατήρ μου ο εν τοίς ουρανοίς.

18 καγώ δέ σοι λέγω ότι σύ εί Πέτρος, καί επί ταύτη τή πέτρα οικοδομήσω μου τήν εκκλησίαν, καί πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής. 19 καί δώσω σοι τάς κλείς τής βασιλείας τών ουρανών, καί ό εάν δήσης επί τής γής, έσται δεδεμένον εν τοίς ουρανοίς, καί ό εάν λύσης επί τής γής, έσται λελυμένον εν τοίς ουρανοίς.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι/ 13 – 19

13 Αφού δέ ήλθεν ο Ιησούς εις τά μέρη τής Καισαρείας, τήν οποίαν είχε κτίσει ο Φίλιππος, ηρώτα τούς μαθητάς του λέγων· Ποίος νομίζουν οι άνθρωποι, ότι είμαι εγώ, ο υιός τού ανθρώπου; 14 Αυτοί δέ είπαν· Άλλοι μέν λέγουν, ότι είσαι Ιωάννης ο βαπτιστής, άλλοι δέ ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι δέ ο Ιερεμίας ή ένας από τούς παλαιούς προφήτας, πού ανεστήθη εκ νεκρών.

15 Λέγει εις αυτούς· Σείς δέ ποίος λέγετε, ότι είμαι; 16 Απεκρίθη δέ ο Σίμων Πέτρος καί είπε· Σύ είσαι ο Χριστός, ο φυσικός καί μονογενής Υιός τού Θεού, πού δέν είναι νεκρός σάν τά είδωλα, αλλά ζή παντοτεινά. 17 Καί απεκρίθη τότε ο Ιησούς καί τού είπε· Μακάριος είσαι, Σίμων, υιέ τού Ιωνά, διότι δέν σού εφανέρωσε τήν αλήθειαν τής ορθής πίστεως κανείς άνθρωπος, αλλ ο Πατήρ μου, πού είναι εις τούς ουρανούς.

18 Καί εγώ δέ σού λέγω ότι σύ είσαι Πέτρος καί επάνω εις τόν βράχον τής αληθινής πίστεως πού ωμολόγησες, γενόμενος μέ τήν ομολογίαν σου αυτήν ο πρώτος λίθος τής πνευματικής μου οικοδομής, θά οικοδομήσω τήν Εκκλησίαν μου, ο θάνατος δέ καί αι ωργανωμέναι δυνάμεις τού κακού δέν θά υπερισχύσουν καί δέν θά κατανικήσουν τήν Εκκλησίαν, η οποία θά είναι αιώνιος καί αθάνατος.

19 Καί θά σού δώσω τήν εξουσίαν τού νά εισάγης εις τήν βασιλείαν τών ουρανών πάντα άξιον αυτής καί ν αποκλείης από αυτήν πάντα ανάξιον, καί οποιονδήποτε αμάρτημα δέσης καί τό διακηρύξης ως ασυγχώρητον επί τής γής, θά είναι δεμένον καί ασυγχώρητον καί εις τούς ουρανούς καί οποιονδήποτε αμάρτημα λύσης διά συγχωρήσεως επί τής γής, θά είναι συγχωρημένον καί εις τούς ουρανούς.

ΑΠΟ  https://www.vimaorthodoxias.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

4 Δεκεμβρίου – Γιορτή σήμερα: Αγία Βαρβάρα η Μεγαλομάρτυς

04/12/2021 | 00:05 Γιορτή σήμερα : Τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας τιμά σήμερα, 4 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μας. Η Αγία Βαρβάρα...