ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Πλάτη βρίσκεται περίπου 9 χιλιόμετρα[4] προς τα βορειοανατολικά των Φιλιατρών σε υψόμετρο 294[1][5] μέτρα και απέχει 10 περίπου χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιονίου Πελάγους. ΙΣΤΟΡΙΑ: Το χωριό που βρίσκεται κάτω από το βουνό της Μάλης έχει μακρόχρονη ιστορία. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Καναλουπού, ενώ ως Πλάτη αναφέρεται από το 1956.[6][7] Πάντως το χωριό συναντάται με την ονομασία Καναλουπού ή Κανελουπού ή Καναλωπού και σε προγενέστερες βιβλιογραφικές πηγές-αναφορές. Ο οικισμός αναφέρεται, σε διάφορες απογραφές των Βενετών Προνοητών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, οι οποίες έγιναν στο χρονικό διάστημα της τριακονταετίας (1683/84-1715), κατά την οποία οι Βενετοί κατείχαν την Πελοπόννησο. Η Καναλουπού (Canalupu), ανήκε, το 1689, στην επαρχία της Αρκαδίας (ή Αρκαδιάς, δηλαδή την περιοχή της σημερινής Κυπαρισσίας), η οποία ήταν μια από τις 4 επαρχίες, στις οποίες χωριζόταν τότε το διαμέρισμα της Μεθώνης (επαρχία Φαναριού, επαρχία Αρκαδιάς, επαρχία Ναβαρίνου και επαρχία Μεθώνης).[8] Η Καναλουπού προσαρτήθηκε στον παλαιό Δήμο Εράνης το 1835,[9] ενώ αναφέρεται, το 1853 στον β΄ τόμο των «Ελληνικών» του Ιάκωβου Ρίζου Ραγκαβή ως χωριό του Δήμου Εράνης της Επαρχίας Τριφυλίας με πληθυσμό 115 κατοίκων, με βάση την απογραφή του 1851.[10] Το 1899 μεταφέρεται από το Νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στον Νομό Τριφυλίας,[11] για μια περίπου δεκαετία, ως το 1909, που επανέρχεται ξανά στον Νομό Μεσσηνίας,[12] ως οικισμός της Επαρχίας Τριφυλίας. Το 1912 το χωριό της Καναλουπούς αποσπάται από τον Δήμο Εράνης και εντάσσεται στην Κοινότητα Χαλαζονίου, που είχε ως έδρα το Χαλαζόνι,[13][14] ως και το 1919,[15] που η Καναλουπού αποσπάται από την κοινότητα αυτή και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Καναλουπούς.[16] Η Καναλουπού παρέμεινε έδρα της ομώνυμης κοινότητας, από το 1919 ως το 1956, που το χωριό μετονομάζεται σε Πλάτη και η Κοινότητα σε Κοινότητα Πλάτης,[17] και συνέχισε με το νέο όνομα ως έδρα της Κοινότητας Πλάτης από το 1956 ως το 1997, όταν τότε, στα πλαίσια των αλλαγών που επήλθαν στη τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω του σχεδίου «Καποδίστριας», υπήχθη στον κατηργημένο Δήμο Φιλιατρών,[18] ως το 2010. Από το 2011, μετά τις νέες αλλαγές του σχεδίου «Καλλικράτης» ανήκει πλέον στον νέο Δήμο Τριφυλίας.[19][4] Ο δήμος αυτός, συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και την κοινότητα Τριπύλας. ΑΠΟ http://www.hellenicaworld.com/Greece/Geo/gr/PlatiMessinias.html

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018

Αλλάζει ο νόμος για το φορολογικό διαζύγιο: Έρχονται ξεχωριστές δηλώσεις για τους συζύγους

Την αλλαγή της νομοθεσίας ώστε να γίνει πιο εύκολο το "φορολογικό διαζύγιο" με το κάθε σύζυγο να έχει δυνατότητα ατομικής φορολογικής δήλωσης, μελετά το υπουργείο οικονομικών.


Σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις
του Συμβουλίου της Επικράτειας, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλλει χωριστή φορολογική δήλωση του εισοδήματός του και να εκδοθεί ξεχωριστό εκκαθαριστικό και ξεχωριστές δόσεις πληρωμής.

Και χωρίς να ληφθεί υπόψιν η απόφαση του ΣτΕ υπάρχει και σήμερα η δυνατότητα, με αίτηση του ενός συζύγου να ζητηθεί ο διαχωρισμός της οφειλής που προκύπτει από την κοινή δήλωση των συζύγων και ο αρμόδιος προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας υποχρεούται να του ανακοινώσει με σχετικό έγγραφό του το ποσό αυτής της οφειλής.

Εφόσον δεν συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος το οποίο να δικαιολογεί την υποχρεωτική υποβολή κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος των συζύγων, ο σύζυγος υποβάλλει κατ' αρχήν κοινή δήλωση και για το εισόδημα της συζύγου του, εφόσον και οι 2 σύζυγοι συναινούν. Σε περίπτωση διαφωνίας, κρίνεται αναγκαία η υποβολή των χωριστών δηλώσεων.

Ωστόσο, αν ένας από τους συζύγους έχει οφειλές και ο άλλος έχει επιστροφή φόρου, τα ποσά συμψηφίζονται στο οικογενειακό εισόδημα.
ύμφωνα με το Ν.2238/1994 όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε μέχρι τις 31/12/2013, οι σύζυγοι υποβάλλουν υποχρεωτικά κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Κατά την εκκαθάριση, οι φόροι, τα τέλη και οι εισφορές υπολογίζονται χωριστά για τον κάθε σύζυγο. Η ψήφιση και εφαρμογή του ν. 4172/13 δεν επεξέτεινε το ίδιο καθεστώς και στα ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης.

Ο νόμος επιτρέπει σήμερα χωριστές δηλώσεις στους συζύγους σε τρείς περιπτώσεις:

Αν έχει επέλθει διακοπή της έγγαμης συμβίωση ή λύση του συμβολαίου συμβίωσης

Αν ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης
Αν ο ένας από τους δύο συζύγους έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Σε καθεμία από τις ως άνω περιπτώσεις ο υπόχρεος φέρει το βάρος της απόδειξης, ήτοι υποχρεούται να έχει προσκομίσει τα κατάλληλα δικαιολογητικά στο τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και να έχει προχωρήσει στη σχετική μεταβολή των στοιχείων του (διαχωρισμό ΑΦΜ).

Τι αλλάζει

Με τις αλλαγές που σχεδιάζονται θα επιτρέπεται οι δύο σύζυγοι να κάνουν ξεχωριστά τις δηλώσεις τους χωρίς προηγούμενη δήλωση στην εφορία ή αν το κρίνουν μπορούν να συνεχίζουν να κάνουν κοινές δηλώσεις . Αυτό που εξετάζεται είναι αν θα επιτρέπεται να μεταπηδούν τα ζευγάρια από το καθεστώς των χωριστών δηλώσεων σε κοινές δηλώσεις και το αντίθετο, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού από χρόνο σε χρόνο καθώς κάτι τέτοιο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσει και σε απώλεια εσόδων για το κράτος αλλά και σε πρόσθετη γραφειοκρατία καθώς οι δηλώσεις θα πολλαπλασιαστούν.

Τα υπερ και τα κατά

Η χωριστή δήλωση έχει και πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα.
Ένα από τα πλεονεκτήματα είναι ότι όσοι δικαιούνται επιστροφής φόρου αλλά ο άλλος σύζυγος έχει κάποια οφειλή, δεν την χάνουν και δεν συμψηφίζεται με τις τυχόν οφειλές του άλλου συζύγου.

Ωστόσο, όπως τονίζει, υπάρχουν αρκετά μειονεκτήματα όπως ότι η κάλυψη των συναλλαγών μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών γίνεται και από τα εισοδήματα του άλλου συζύγου με την υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης, ενώ αν γίνει χωριστή φορολογική δήλωση οι δαπάνες αυτές θα καλύπτονται αποκλειστικά από το δηλωθέν εισόδημα του κάθε συζύγου χωριστά. Κοινωνικά, το μέτρο διευκολύνει ζευγάρια που βρίσκονται σε διάσταση ή βρίσκονται σε διαδικασία διαζυγίου τα οποία με βάση το νόμο υποχρεούνται να κάνουν κοινή δήλωση.

Σε αυτή την περίπτωση, ο καθένας θα μπορεί με βάση τα ατομικά του εισοδήματα να διεκδικήσει επιδόματα και λοιπές παροχές. Είναι μια τακτική που πλέον ακολουθείται από πολλούς κυρίως για να διατηρήσουν το δικαίωμα υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη ή να προστατευτούν από τα χρέη.

Το μειονέκτημα αφορά κυρίως την κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης. Αν σε ένα αντρόγυνο ένας από τους δύο βαρύνεται με τεκμήρια (έχει στην κατοχή του ακίνητα ΙΧ) αλλά δεν έχει εισόδημα, αλλά ο άλλος έχει εισοδήματα, τα τεκμήρια καλύπτονται με βάση το οικογενειακό εισόδημα. Σε περίπτωση χωριστής δήλωσης, αυτός που δεν έχει εισοδήματα μπορεί να φορολογηθεί σαν να έχει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Θα πρέπει δηλαδή να πληρώσει φόρο από το πρώτο ευρώ με προκαταβολή φόρου 100% για το επόμενο χρόνο.
Ένα λιγότερο δύσκολο πρόβλημα είναι επιμερισμός των «ηλεκτρονικών δαπανών» σε περίπτωση που ο ένας ή και οι δύο έχουν αφορολόγητο. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει συνεννόηση ώστε οι ηλεκτρονικές αγορές με πλαστικό χρήμα και ηλεκτρονική τραπεζική να επιμερίζονται έτσι ώστε να καλύπτεται και στους δύο το ελάχιστο όριο - ανάλογα με το εισόδημα για το χτίσιμο του αφορολόγητου. 

ΑΠΟ  https://www.news247.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Έκτακτη ενίσχυση 250 ευρώ: Έτσι θα δοθεί σε χαμηλοσυνταξιούχους και ΑμεΑ

08:58 , Τετάρτη 01 Δεκεμβρίου 2021 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ  θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 σε χαμη...