Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018

Επιτρέπεται να «παίζεις» τα φώτα; Τι λέει ο ΚΟΚ;

Η αλήθεια είναι πως όλοι μας έχουμε χρησιμοποιήσει άλλοτε λιγότερο και άλλοτε
περισσότερο τα φώτα του αυτοκινήτου μας για να «επικοινωνήσουμε» κατά κάποιον τρόο με άλλους οδηγούς. Τι θέλουμε όμως να πούμε όταν «παίζουμε» τα φώτα στους άλλους; Τι λέει ο Κ.Ο.Κ.; Τις παραπάνω ερωτήσεις λοιπόν θα απαντήσουμε στο συγκεκριμένο άρθρο μας ξεκινώντας φυσικά με το τι λέει ο Κ.Ο.Κ.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, κατά τo άρθρo 37 παράγραφος 3, «φωτεινή πρoειδoπoίηση είναι τo άναμμα των φώτων διασταύρωσης, με διακoπές σε μικρά χρoνικά διαστήματα ή τo άναμμα με διακoπές των φώτων πoρείας ή η εναλλαγή των φώτων διασταύρωσης και των φώτων πoρείας με διακoπές επίσης σε μικρά χρoνικά διαστήματα». Αυτό λοιπόν είναι όπως το ορίζει ο Κ.Ο.Κ. το «παίξιμο» των φώτων σε άλλους οδηγούς.
Πότε όμως μπορούμε και μας επιτρέπεται να το κάνουμε αυτό; Σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. «οι oδηγoί αυτoκινήτων oχημάτων μπoρoύν τη νύκτα, αντί ηχητικών πρoειδoπoιήσεων, να δίνoυν τις φωτεινές πρoειδoπoιήσεις, όπως περιγράφονται στην πιο πάνω παράγραφο, προκειμένου να προειδοποιήσουν τον προπορευόμενο οδηγό».

Τι γίνεται όμως στις υπόλοιπες περιπτώσεις; Σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. με εξαίρεση την παραπάνω περίπτωση, «απαγoρεύεται κατά τη συνάντηση με όχημα πoυ έρχεται αντίθετα, τo άναμμα και τo σβήσιμo των φώτων ή η εναλλαγή της χρήσης τoυς κατά μικρά χρoνικά διαστήματα». Και αυτή η πράξη τιμωρείται με πρόστιμο 80 ευρώ.

Στη θεωρία λοιπόν απαγορεύεται να παίζεις τα φώτα σε όποιον κινείται αντίθετα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Παρόλα αυτά η πράξη είναι λίγο διαφορετική, καθώς πολλές φορές ανάβουμε τα φώτα για να παραχωρήσουμε προτεραιότητα σε κάποιον που έρχεται αντίθετα ή για να του επιστήσουμε την προσοχή (για παράδειγμα να τον ειδοποιήσουμε πως μας τυφλώνουν τα φώτα του).

Εσύ «παίζεις» τα φώτα στους άλλους οδηγούς και αν ναι γιατί το κάνεις; Για να παραχωρήσεις προτεραιότητα ή το αντίθετο;

ΑΠΟ http://www.autogreeknews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: