Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Μεταφορά χρημάτων στη στιγμή, στις on line συναλλαγές!

Απλουστεύεται και συντομεύει η διαδικασία on line πληρωμών και μεταφορών ποσών. Ποιες οι δύο νέες υπηρεσίες της Ένωσης Τραπεζών σε συνεργασία με την Ιris OnLine Payments Απλουστεύονται και συντομεύουν οι
διαδικασίες on line πληρωμών και μεταφορών ποσών, μέσω της συνεργασίας της Ενωσης Τραπεζών με την Ιris OnLine Payments. Με προϋπόθεση την εγγραφή των συναλλασσομένων στη συγκεκριμένη υπηρεσία, μεταφέρονται στη στιγμή ποσά έως 500 ευρώ ( κάθε στιγμή του 24 ωρου) και εντός 10 λεπτών, ποσά έως 12.500 ευρώ (τις εργάσιμες ώρες).

AdTech Ad

Ειδικότερα, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) ενημέρωσε το συναλλακτικό κοινό για τις δύο νέες υπηρεσίες on line πληρωμών των τραπεζών μελών της οι οποίες απλοποιούν τη διαδικασία και μειώνουν δραστικά το χρόνο ολοκλήρωσης στις μεταφορές χρηματικών ποσών.
Ο δικαιούχος πιστώνεται σε δευτερόλεπτα ποσά ως 500 ευρώ και σε λιγότερο από δέκα λεπτά για μεγαλύτερα, ακόμα και εάν διατηρεί λογαριασμό σε τράπεζα διαφορετική από αυτήν του πληρωτή. Ειδικότερα:
Με την πρώτη διατραπεζική υπηρεσία οι πληρωτές (φυσικά πρόσωπα) μπορούν να μεταφέρουν χρηματικά ποσά έως 500 ευρώ την ημέρα, όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου (24Χ7), με πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου σε άλλη τράπεζα και άμεση διαθεσιμότητα των πιστούμενων κεφαλαίων σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Δικαιούχοι των χρηματικών ποσών μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Για τη χρήση της υπηρεσίας χρειάζεται εγγραφή πληρωτών και δικαιούχων στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται. Δεν απαιτείται η αναγραφή του αριθμού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου αλλά μόνον ο αριθμός του κινητού του τηλεφώνου ή ο ΑΦΜ (εφόσον ο δικαιούχος είναι επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας). Στην υπηρεσία συμμετέχουν οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ: Πειραιώς, Εθνική, Alpha και Eurobank.
Με τη δεύτερη διατραπεζική υπηρεσία οι πληρωτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μπορούν να μεταφέρουν χρηματικά ποσά έως 12.500 ευρώ ανά εντολή, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 08:00 έως τις 16:30, με πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου σε άλλη τράπεζα και διαθεσιμότητα των κεφαλαίων του το αργότερο σε δέκα (10) λεπτά.

ΑΠΟ http://news247.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: