Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

1.5 εκατ. από Χαρίτση για κουνουποκτονία στην Περιφέρεια

Τρίτη, 30 Μαΐου 2017Το ποσό των 5 εκ. ευρώ κατανέμεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με φετινή χρηματοδότηση 1,5 εκ. ευρώ, με απόφαση του αναπληρωτή
υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση.
Αφορά την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος κινδύνων που προκύπτουν από έντομα διαβιβαστές (κουνούπια, σκνίπες, φλεβοτόμοι), ανάπτυξη μηχανισμού ταχείας αντίδρασης και καταπολέμησης εντόμων διαβιβαστών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και δημιουργία δομής ελέγχου επιτήρησης και επαγρύπνησης των νόσων που προκύπτουν από έντομα διαβιβαστές (2017 - 2019).
Σήμερα το απόγευμα το Περιφερειακό Συμβούλιο πρόκειται να αποδεχθεί τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση και να εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και της Αναπτυξιακής Εταιρείας "Πελοπόννησος Α.Ε." για την υλοποίηση του προγράμματος.
Σύμφωνα με την εισήγηση, για την τριετία 2017 - 2019 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, «προτείνεται και είναι αναγκαίο να υλοποιηθεί, ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής και τις ενέργειες που απαιτούνται: 1) Δημιουργία δομής ελέγχου, επιτήρησης και επαγρύπνησης νόσων που προκύπτουν από έντομα διαβιβαστές (ελονοσία). 2) Δημιουργία συστήματος καταγραφής, πρόβλεψης, διαχείρισης και ειδοποίησης για τα επίπεδα του κινδύνου διασποράς και της πρόληψης ζωονόσων που μεταδίδονται από αρθρόποδα διαβιβαστές και των ανθρωποζωονόσων σε κτηνοτροφικές μονάδες».

ΑΠΟ https://www.eleftheriaonline.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: